sopbil som tömmer kärl

Om sophämtningen

Vi tar hand om ditt mat- och restavfall på ett sätt som är bra för både dig och miljön. Sophämtningen är en viktig del i vår verksamhet och för att få den att fungera så bra som möjligt behöver vi alla hjälpas åt. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle, brukar vi säga. Här kan du läsa om hur sophämtningen går till i Västmanland, Enköping och Heby.

I vår region hämtas dina sopor för det mesta med sidlastare i villaområden och med baklastare i områden med flerfamiljshus. Vi tömmer alltid det gröna och det bruna kärlet samtidigt, men i separata fack i sopbilen. Restavfallet i det gröna kärlet energiutvinns och blir till fjärrvärme. Matavfallet i det bruna kärlet blir till biogas och driver bland annat VLs (Västmanlands Lokaltrafiks) bussar och våra sopbilar, men det blir också till gödsel som läggs på åkermark.

Hur ska kärlen stå?

För dig som villaägare finns det några riktlinjer för hur kärlen ska stå. Det är för att vi ska kunna hämta soporna på ett smidigt och bra sätt.

  • För att våra chaufförer ska få med sig ditt avfall är det viktigt att du ställer ut kärlen senast kl 6 på tömningsdagen.
  • Kärlen behöver stå på en plan yta med en halvmeter utrymme runtom och mellan varandra.
  • Om ditt avfall hämtas av sidlastare (som i de allra flesta fall när det gäller villor) behöver det även vara fritt utrymme uppåt, åtminstone fyra meter, så att inte kärlet slår i.
  • När kärlet hämtas av sidlastare ska hjulen på kärlet vara vända bort från vägen.
  • Om ditt avfall hämtas med baklastare ska hjulen på kärlet istället vara vända ut mot vägen.

Så här ska dina kärl stå när de hämtas av sidlastare:

För att kärlen ska kunna tömmas utan att slå i varandra eller något annat, när de töms av en sidlastare, är det viktigt att det finns gott om utrymme runtomkring och uppåt.

För att sopbilen ska kunna komma fram till kärlen är det viktigt att det inte står någon bil parkerad på vägen i närheten. Minst 6,5 meter i båda riktningarna från kärlen.


Så här ska dina kärl stå när de hämtas av baklastare:

Om dina kärl töms med en baklastare, placera kärlet så att hjulen är vända ut mot gatan.

Nedan ser du ett foto av en baklastare. 


Högtider och röda dagar

Under högtider och röda dagar, som Midsommar, jul och nyår, är det vanligt att sophämtningen sker en annan dag än ordinarie. Det kan därför vara bra att kika in på vår webbsida under Nyheter för att se när ditt kärl ska tömmas.

Sophämtning under sommaren

Under sommaren, när det är varmt, kan det lukta illa om soporna. Det är inte ovanligt men det går att undvika genom att ställa kärlet i skuggan. När det gäller matavfall är det viktigt att inte fylla papperspåsen med för mycket matavfall och att vara noggrann med att vika ihop den. Om det läcker ut mat i tunnan blir flugorna glada – matavfall är drömmen för fluglarver. För att undvika flugor och dålig lukt kan du passa på att tvätta ur kärlet när det är tömt eller att spraya lite ättika eller strö över lite släckt kalk i botten.

Sommarhämtning från fritidshus

Sommarhämtning från fritidshus börjar vecka 18 och pågår fram till vecka 39.

Sophämtning under vintern

Vintern kan innebära stora utmaningar för våra chaufförer och sophämtningen och är det kallt kan påsarna lätt frysa fast i kärlen. Halka kan göra det svårt att komma fram och snövallar kan ställa till det för sopbilens lyftarm att komma åt.

Det är du som äger fastigheten som ansvarar för att kärlet går att tömma. Det avfall som eventuellt sitter fast i kärlet efter en normal tömning lämnas kvar. Detta räknas inte som en utebliven tömning. Avfallet ligger kvar till nästa ordinarie tömning, om du inte önskar en extratömning. Extratömning kan beställas via Kundservice på 021- 39 35 00, kundservice@vafabmiljo.se

För att underlätta för sophämtningen och för att undvika fastfrysning finns det några saker du kan tänka på:

  • Tvätta ur kärlen innan kylan kommer. Påsarna kan frysa fast om det finns gamla matrester och kladd i dem. Eftersom sopbilen tömmer kärlen mekaniskt kan inte chauffören kontrollera att de töms ordentligt.
  • Låt blött matavfall rinna av innan du lägger det i matavfallspåsen. Och testa gärna att lägga lite papper i botten. Blir det ändå blött kan du använda två påsar. Använd påshållaren, då luftas matavfallspåsen. En påshållare kan du hämta på närmaste Återbruk. Byt gärna påse var tredje dag.
  • Se till att skotta och sanda runt dina kärl. Om inte sopbilen kommer åt ordentligt töms inte kärlen. Om du har en enskild väg måste du själv se till att det inte är för halt för sopbilen.
  • Skaka lite på kärlet när du ställer ut det så att påsarna lossnar från väggarna.
  • Om dina kärl inte har blivit tömda på grund av halka eller andra skäl – låt det stå framme. Vi tömmer det så snart vi kan. Om du inte har fått tömt trots att det är goda vägförhållanden, kontakta gärna vår Kundservice dagen efter.

Här kan du se hur sophämtningen går till på vintern och få lite tips om hur du kan hjälpa oss att göra vårt jobb så bra som möjligt:

När töms mina kärl?

I rutan ”Din hämtningsdag” på höger sida på startsidan kan du söka på din adress och se vilken dag du har tömning av mat- och restavfall.

Reklamation

Om du inte har fått någon tömning kan du reklamera det inom fem dagar, men vänta tills dagen efter tömning innan du gör reklamationen. Ibland händer det att vi måste köra tills sent på kvällen. Om du vill göra en reklamation, hör av dig till Kundservice. Kontaktuppgifter ser du nedan.

Kontakt

Har du några frågor kring din sophämtning eller vill du göra en reklamation, hör av dig till vår Kundservice på:
E-post: kundservice@vafabmiljo.se
Tel: 021-39 35 00