Slam

Har du ett hus som inte är anslutet till det kommunala avloppssystemet måste du ha slamtömning via Vafabmiljö. Om du vill beställa ett abonnemang, boka en extra tömning eller om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Obs! Du som bor i Heby kommun kontaktar din kommun för alla frågor och beställningar gällande slam. 

Alla enskilda avlopp töms minst en gång per år. Innan vi tömmer finns det några saker du behöver tänka på för att vi ska kunna göra tömningen på ett korrekt sätt. 

Det här behöver du göra innan:

 • Märk upp anläggningen och se till att den går att tömma oavsett årstid. 
 • Rensa runt anläggningen och tillfartsvägen, ta bort eventuella hinder.  
 • Om din anläggning kräver speciella tömningsanvisningar ska de finnas 
  tillgängliga vid anläggningen. Att fylla på anläggningen ingår inte i vårt uppdrag.  
 • Har du redan fått tömt under de senaste 12 månaderna behöver du boka  av den planerade tömningen, om du inte vill ha tömt igen.

Tänk på det här:

 • Om anläggningen inte är tillgänglig debiteras du för utebliven tömning. Du behöver då själv beställa en ny tömning.  
 • Göra en avbokning om du inte behöver få tömt, annars debiteras du. 
 • Tyvärr kan vi ännu inte ge en exakt tid för tömning, mer än den tid som framgår här ovanför.
  Vi arbetar för att bli mer exakta. 
 • Slam från enskilda avlopp är ett kommunalt ansvar och får endast tömmas av vår entreprenör.

Hur anmäler jag en utebliven eller felaktig slamtömning?

Du kan senast göra en anmälan två månader efter utförd tömning.
Du gör din anmälan till vår Kundservice, men tänk på följande innan du kontaktar oss:

 • Finns det tömningsinstruktioner i direkt anslutning till brunnen?
 • Rör runt i brunnen med en pinne/käpp. Är vattnet klart under den skummiga ytan av slam är brunnen tömd.
 • Finns eller känns det som en slamkaka? Fotografera ner i brunnen och bifoga bilden i din anmälan.
 • Är växtlighet och andra hinder borttagna, samt är din brunn tydligt uppmärkt så att det är lätt att hitta?
 • Finns det tömningsinstruktioner i direkt anslutning till brunnen?
 • Lämnade chauffören en hängare med information?
 • Rör runt i brunnen med en pinne/käpp. Är vattnet klart under den skummiga ytan av slam är brunnen tömd.
 • Finns eller känns det som en slamkaka? Fotografera ner i brunnen och bifoga bilden i din anmälan.

Akut tömning

Är du i behov av att tömma ditt enskilda avlopp under kvällar och helger kontaktar du våra entreprenörer direkt. Observera att akut tömning medför extra kostnader.

Bor du i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Köping, Arboga, Kungsör kontaktar du Ohlssons på 08-128 082 00.

Bor du i Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg kontaktar du Renall på 0226-120 20.

Bor du i Enköping kontaktar du Swoosh på 021-421 11 50.

Bor du i Sala kontaktar du Renall 0224-330 20.

Regler för slamtömning

 • Brunnslock som måste lyftas får väga max 15 kilo. Lock som skjuts får väga max 35 kilo. Locket eller tömningsanordningen får inte vara övertäckt.
 • Uppställningsplatsen, där slambilen kopplar på slangen, får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva och ska vara trafiksäkert utformad.
 • Bilvägen fram till uppställningsplatsen ska ha fri höjd på 4,7 meter. Bredden ska vara minst 3,5 meter och bärigheten minst 26 ton.
 • Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnens/tankens anslutningspunkt ska vara max 10 meter. Nivåskillnaden får inte överstiga 6 meter.
 • Det ska finnas utrymme för slambilen att vända samt komma till och från tömningsstället utan att behöva backa.
 • Chauffören bedömer om fordonet måste placeras så att det krävs extra slang.
 • Håll vägen snö- och halkfri på vintern.

Bomkörning

Du debiteras för bomkörning om chauffören har kört till fastigheten men inte lyckats tömma brunnen på grund av hinder eller om reglerna för slamtömning inte följs. Observera att bomkörning medför extra kostnader.

Dispens eller förlängt hämtningsintervall

Om du vill ansöka om dispens för tömning eller förlängt hämtningsintervall, kontaktar du Miljökontoret i din kommun.  Mer information om regelverket hittar du i våra avfallsföreskrifter, längre ner på sidan under Dokument.

Avgifter

Observera att akut tömning eller bomkörning medför extra kostnader. Avgifter för tömning och bearbetning av slam hittar du i vår avfallstaxa, längre ner på sidan under Dokument.

Mer information i vår broschyr

I vår broschyr ”Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp” kan du läsa mer om vad som gäller vid slamtömning. Klicka på bilden intill så öppnas broschyren som en PDF.

Vanliga frågor

Dokument och länkar