Avfallstaxor

Tillsammans är vi starkare. Med en gemensam taxa styr vi mot bättre miljö och klimat. De tio kommunerna i Västmanland samt Enköping och Heby bildade 2015 kommunalförbundet Vafabmiljö. Att arbeta tillsammans ger oss större möjlighet att arbeta för en långsiktigt hållbar avfallshantering i hela regionen. Ett samarbete som gynnar både samhället och den egna plånboken.

Nytt! Ny avfallstaxa 1 januari 2024. Den innebär gratis insamling av matavfall, men höjd avgift för insamling av restavfall. För de allra flesta innebär den nya taxan ingen förändring.
Här kan du läsa mer om nya taxan för 2024.

Avgifterna styr tydligare mot det som är bra för miljön, där du själv ska kunna bidra till miljönytta genom att återvinna mer. När matavfall och förpackningar har sorterats ut blir det inte mycket kvar att lägga i soppåsen.

Med taxan har vi utvecklat vårt utbud av abonnemang. För de allra flesta finns därför möjlighet till längre hämtningsintervall, att byta storlek på kärl och att dela kärl med sina grannar. Om du har hemkompost eller avfallskvarn kan du dessutom välja att få hämtning var tredje månad. Gör en ansökan eller ändra ditt abonnemang direkt på webben genom att klicka dig vidare via knapparna ovan.

Vad ingår i taxan?

Avfallshantering i Sverige bekostas via avgifter för de abonnemang som alla fastighetsägare är skyldiga att ha. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran.

Det här ingår i avfallstaxan.

  • Kundservice
  • Information
  • Planering och utveckling av avfallshanteringen
  • Sluttäckning av deponier (de gamla soptipparna)
  • Våra 18 Återbruk
  • Transporter för att hämta och behandla avfall
  • Driftskostnader för våra anläggningar
  • Behandling av avfall som sortering, krossning och rötning
  • Kärl för mat- och restavfall
  • Matavfallspåsar och påshållare

Vanliga frågor

Dokument och länkar