Sommarhämtningen upphör v.38-39

Matavfall

Visste du att av en påse matavfall kan vi göra biogas som räcker till att köra 3 kilometer med en vanlig personbil? När du sorterar ditt matavfall kommer det till nytta igen – det blir ett kretslopp mellan stad och land. Vi producerar biogas och biogödsel av matavfallet som du sorterar ut i den bruna matavfallspåsen.

Biogasen används till bussar, bilar och renhållningsfordon och gödsel används som gödning på jordbrukarnas åkrar. 

 

Det är viktigt att du sorterar matavfallet rätt och att du använder de bruna matavfallspåsarna som ingår i ditt abonnemang. 

 

Bioplastpåsar eller komposterbara plastpåsar av majsstärkelse eller liknande kan inte användas då de inte kan brytas ned i den snabba processen i vår biogasanläggning. Vill du veta mer om hur vi producerar biogas samt priset på biogas, läs mer under Tjänster/Biogas

matrester

Vanliga frågor