Företag

Ett av de enklaste sätten att miljöanpassa sin verksamhet är genom avfallshanteringen. Stora delar av avfallet är återvinningsbart – om det sorteras rätt från början.

Att minska avfallshanteringens belastning på vår miljö är ett av våra största och mest grundläggande mål. Detta löser vi genom att erbjuda ett brett utbud av lösningar, till exempel rötning av bioavfall, säker behandling av farligt avfall och kontrollerad deponering.

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall uppkommer genom den verksamhet som bedrivs i exempelvis industrier, affärer/matbutiker eller andra företag. Du som verksamhetsutövare ansvarar för att det avfall som uppstår ska tas om hand på ett bra sätt.

Du är skyldig att sortera ut:

  • farligt avfall
  • avfall med producentansvar
  • avfall till återanvändning och materialåtervinning
  • avfall till energiåtervinning
  • avfall till deponi

Transport av avfall kräver särskilt tillstånd från länsstyrelsen eller har anmälningsplikt. Du kan hitta mer information om vad som gäller för dig genom att besöka länsstyrelsens webbplats eller kontakta ditt miljökontor.

För att lämna verksamhetsavfall ska du ha en godkänd transport och mottagningsanläggningen måste vara godkänd för behandling av avfallet. Vi på VafabMiljö har alla de tillstånd som krävs för att transportera och behandla avfall på ett miljöriktigt sätt.

Bli kund hos oss

Genom att teckna avtal med oss på VafabMiljö får du en säker och miljlöriktig lösning för ditt avfall. Vi har både stora och små kunder – huvudsaken är att så mycket avfall som möjligt hamnar där det ska.

Läs mer under Produkter och tjänster för att få veta vad vi kan erbjuda dig. För mer information om att bli avtalskund kontakta någon av våra säljare på marknadsavdelningen. Du kan även kontakta vår kundservice på kundservice@vafabmiljo.se eller 021-39 35 00.


Miljönär-vänlig – bli rik genom att laga, låna och återanvända!

Miljönär-vänlig är en ny märkning som du ska leta efter om du vill satsa på framtidens sparform. Exempel på vad dessa verksamheter gör är lagar mobilskärmar, lagar skor, lånar ut böcker och säljer begagnade saker.

I VafabMiljö-regionen finns många Miljönär-vänliga verksamheter. För att se vilka dessa är kan du gå in på www.miljönär.se

Vill du Miljönär-märka din verksamhet?

Du som har en verksamhet i VafabMiljö-regionen kan skicka in din ansökan till oss så hjälper vi dig med Miljönär-märkningen. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när din ansökning är behandlad. På uppdrag av Avfall Sverige hjälper vi till med Miljönär-märkningar i vår region.