Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Uppehåll i hämtning

Du kan ansöka om uppehåll i hämtningen av mat- och restavfall samt slam- och latrintömning om din byggnad inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period.

Du som småhusägare kan ansöka om uppehåll i hämtning om ingen kommer att bo eller övernatta i byggnaden (eller om det endast sker enstaka besök) under en sammanhängande period om minst sex månader.

Verksamheter och företag kan ansöka om uppehåll i hämtning om byggnaden inte kommer att nyttjas, ingen kommer att bo eller övernatta i byggnaden under en sammanhängande period om minst fyra veckor.

För fastigheter med sommarabonnemang gäller att byggnaden inte kommer att nyttjas alls under hela hämtningssäsongen, vecka 18-39, det vill säga ingen övernattning får ske och enbart enstaka besök.

Ansökningsavgiften är 700 kr, och den behöver du betala oavsett om du får din ansökan beviljad eller inte.

Checklista innan du fyller i ansökan

 • Du betalar en grundavgift, även om du beviljas uppehåll.
 • Ansökan skickas in senast en månad innan uppehållet ska börja gälla.
 • Ansökan för sommarabonnemang skickas in innan 1 april.
 • Vi behandlar ansökan först när alla obligatoriska uppgifter kommit in.
 • Du kan inte ansöka om uppehåll i efterhand.
 • Det är viktigt att du läser igenom och accepterar villkoren nedan. Först när du bockat i rutan ”Jag har läst och accepterar villkoren” kan du skicka in din ansökan. 

Ansökningsavgiften är 700 kr, och den behöver du betala oavsett om du får din ansökan beviljad eller inte.

 • Permanentbostad som inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.
 • Verksamhet/flerbostadshus som inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst fyra veckor.
 • Fritidsbostad som inte kommer att nyttjas alls under hela hämtningssäsongen (vecka 18–39).
 • När uppehållet är ett år eller längre ska uppehåll sökas för både hämtning av mat- och restavfall och avfall från avloppsanläggningen (gäller ej Heby kommun).
 • Uppehåll i hämtning av avfall från små avloppsanläggningar kan endast ges om byggnaden inte nyttjas under minst ett år och att slamtömning skett under det senaste kalenderåret. Gäller även fritidsbostad (gäller ej Heby kommun).
 • Vid ansökan om uppehåll för små avloppsanläggningar (slam) är det fastighetsägarens ansvar att anläggningen fungerar efter uppehållet.
 • Vid uppehåll får endast enstaka besök göras i byggnaden. Övernattning får inte ske i byggnaden. Besök får inte ge upphov till sådant avfall som kan klassas som hushållsavfall, som till exempel matrester eller latrin.
 • Uppehåll i hämtning av hushållsavfall kan sökas för max två år per ansökningstillfälle.
 • Om villkoren inte följs har Vafabmiljö rätt att häva beslutet och byggnaden återgår till ordinarie sophämtning. Fastighetsägaren får då betala avgift för hela uppehållstiden.
 • Vid uppehåll i ett år eller längre hämtas kärlet/kärlen in. För fritidsbostad gäller det minst en säsong.

Vanliga frågor

Dokument och länkar