sopbil som tömmer kärlsopbil som tömmer kärl

Uppehåll i hämtning

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av mat- och restavfall om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period.

Småhus kan ansöka om uppehåll i hämtning om ingen kommer att bo eller övernatta i fastigheten, under en sammanhängande tid om minst sex månader.

Verksamheter och företag kan ansöka om uppehåll i hämtning om fastigheten inte kommer att nyttjas/ingen kommer att bo/övernatta i fastigheten under en sammanhängande tid om minst fyra veckor.

För fastigheter med sommarabonnemang gäller att fastigheten inte kommer att utnyttjas alls under hela hämtningssäsongen (vecka 18-39).

Tänk på:

 • Du behöver fortfarande betala en grundavgift, även om du beviljas uppehåll.
 • Ansökan ska skickas in senast en månad innan uppehållet ska börja gälla för att hela uppehållsperioden ska beviljas.
 • Ansökan för fritidsbostad (småhus, sommar) ska vara oss tillhanda senast den 1 april för att aktuell säsong ska kunna beviljas.
 • Ansökan kan inte göras i efterhand, det vill säga för tid som förflutit innan ansökan lämnats in.

 

Innan du fyller i ansökan

När du har fyllt i och skickat in ansökan debiteras du 700 kronor i ansökningsavgift.

Ansökan behandlas först när alla obligatoriska uppgifter kommit in. Kontroll av uppgifterna kan komma att göras.

Läs igenom villkoren nedan. Efter det bockar du i rutan ”Jag har läst och accepterar villkoren” längst ner i formuläret. Först då går ansökningsformuläret att skicka. 

Villkor för uppehåll i hämtning:

 • Permanentbostad som inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.
  Verksamhet/flerbostadshus som inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst fyra veckor.
 • Fritidsbostad som inte kommer att nyttjas alls under hela hämtningssäsongen (vecka 18–39).
 • När uppehållet är ett år eller längre ska uppehåll sökas för både hämtning av mat- och restavfall och avfall från avloppsanläggningen.*
 • Uppehåll i hämtning av avfall från små avloppsanläggningar kan endast ges om fastigheten inte nyttjas under minst ett år och att slamtömning skett under den senaste tolvmånaders perioden. Gäller även fritidsbostad.*
 • Vid ansökan om uppehåll för små avloppsanläggningar (slam) är det fastighetsägarens ansvar att anläggningen fungerar efter uppehållet.
 • Vid uppehåll får endast enstaka besök göras på fastigheten. Övernattning får inte ske på fastigheten. Besök får inte ge upphov till sådant avfall som kan klassas som hushållsavfall, som till exempel matrester eller latrin.
 • Uppehåll i hämtning av hushållsavfall kan sökas för max två år per ansökningstillfälle, och i totalt maximalt sex år.
 • Om villkoren inte följs har Vafabmiljö rätt att häva beslutet och fastigheten återgår till ordinarie sophämtning. Fastighetsägaren får då betala avgift för hela uppehållstiden.
 • Vid uppehåll ett år eller längre hämtas kärlet/kärlen in. För fritidsbostad gäller minst en säsong.

*Gäller ej Heby kommun.

Vanliga frågor

Dokument och länkar