Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Driftinformation

Här kan du se både pågående, planerade och historiska driftstörningar.

Pågående

Planerade

Historiska

Vanliga frågor