Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Branschlösningar

Olika branscher har olika behov. Frisören på hörnet vill kanske göra sig av med det farliga avfallet, matbutiken i kvarteret vill göra sig av med det utgångna brödet och anläggningsfirman har 100 ton schaktmassor som behöver tas om hand.

I den bästa av världar uppstår inget avfall. Men när det gör det kan du lita på att vi tar hand om det på ett miljöriktigt vis. Vi erbjuder bland annat mindre boxar för farligt avfall, komprimatorer för större butikslokaler och vi täcker våra deponier med schaktmassor. Av livsmedelsavfall kan vi göra biogas och biogödsel för att sluta kretsloppet. Klicka dig vidare in till din bransch – och hör gärna av dig om du behöver tips och råd. Vi hörs!