Justering av biogaspris – 20 öre lägre per kilo

Från och med 18 maj 2020 justeras biogaspriset på våra tankstationer. Det nya priset är 17,95 kr/kg vilket motsvarar ett jämförpris för bensin 95 oktan på 11,95 kr/liter. Tidigare var priset för 1 kilo biogas 18,15 kr.

Vad betyder jämförpris per liter bensin?

Biogasen säljs per kilo när du tankar. Då kostar den 17,95kr/kg på våra biogasstationer. Men energiinnehållet i 1 kg biogas är större än i 1 liter bensin. Med andra ord kommer du längre om du kör samma bil med 1 kg biogas jämfört med 1 liter bensin. Biogasen motsvarar faktor 1,5 vid omräkning.

Fakta:

Biogas som kostar 17,95 kr per kg motsvarar:
17,95/1,5 = 11,95 kr per liter bensinekvivalent.

Läs mer om biogas på vafabmiljo.se/biogas

Högt tryck på Återbruken – hjälp oss att hjälpa dig!

Vi har ett högt tryck på Återbruken. Då många spenderar sina dagar i hemmet på grund av Covid-19 ökar tillströmningen till våra Återbruk. En trend som syns på återvinningscentralerna runtom i Sverige. Vi ser att det Återbruk som har högst tryck i vår region just nu är Återbruket på Bäckby i Västerås.

För att öka säkerheten, både för dig och personalen, kommer vi att begränsa antalet fordon som får komma in på Återbruket Bäckby till 30 åt gången. Det gäller från och med lördag 25 april. Det kan medföra långa köer och att det kan ta längre tid att besöka oss än normalt. Allra högst tryck har vi på helgen.

För att undvika trängsel, väntetid och onödig irritation uppmanar vi dig som har möjlighet att besöka oss under veckan att undvika Återbruket på helgen. Det underlättar för både vår personal och för dig som besöker oss. Vi vill även uppmana dig att hålla ett avstånd på minst 2 meter till personal och andra kunder. Våra miljöarbetare möter ett stort antal besökare varje dag och för att kunna hålla Återbruken öppna är det viktigt att vi minimerar risken för smittspridning.

Förhållningsregler finns på skyltar som är placerade på Återbruken, tack för att du respekterar dessa.

Att tänka på:

  • Stanna hemma om du har symtom som feber, hosta, halsont eller snuva
  • Tänk på att det rör sig många människor på våra Återbruk, så följ de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten och besök oss inte om du är sjuk eller befinner dig i karantän – för din och personalens skull.
  • Lämna barnen hemma, om du kan. Tempot är tidvis mycket högt och många fordon och människor är i rörelse på en begränsad yta. Ett barn som rör sig mellan bilarna kan vara svårt att upptäcka i tid.
  • Tänk på att hålla ett skyddsavstånd på 2 meter från varandra.
  • Om du vill komma i kontakt med vår personal då de är inne i byggnaden, knacka på och vänta utanför.

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi begränsa smittspridningen!

Lyssna gärna på radioinslaget i P4 Västmanland, där vår säkerhetschef Carl Doverfelt berättar om förändringarna på Återbruket.

Hur du hanterar invasiva växter som avfall

Enligt Naturvårdsverket rekommendationer ska invasiva främmande arter tas på stort allvar eftersom de påverkar den biologiska mångfalden, vår hälsa och kan orsaka kostnader för både enskilda och för samhället.

Vi rekommenderar att invasiva växter ska läggas i hushållsavfallet i väl inknutna plastpåsar, alternativt större mängder ska lämnas i inknutna säckar till Återbruket på fraktionen Tapeter, Takpapp och Gummi. Båda tillvägagångsätten går till förbränning utan omlastning och därmed ingen risk att sprida arterna vidare.

Läs mer om invasiva arter på Naturvårdsverket sida här

bild på Gryta deponi

Deponin för farligt avfall är stängd 28-29 maj

Deponin för farligt avfall (klass 1 deponin) på Gryta i Västerås är stängd torsdag den 28 maj och fredag den 29 maj.

Då kan vi inte ta emot massor till lagerplatsen 11701 och 11702 (se transportdokument) som t. ex. PAH-asfalt över FA (tjärasfalt) och andra massor över FA (schakt, blästersand, slam, mm). Annat avfall kan vi ta emot som vanligt.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice, kundservice@vafabmiljo.se, 021-39 35 20.

bild på ett bi som är på väg till en blomma

Sommarhämtning 2020 – startar vecka 18/19 och pågår till vecka 38/39

Vi börjar sommarhämtningen från fritidshus vecka 18 eller 19, beroende på om du har hämtning jämn eller ojämn vecka. Sommarhämtningen pågår fram till vecka 38 eller 39.

 

Sopbilar med två fack

Ditt avfall hämtas med en sopbil som har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall. På så sätt blandas inte avfallet. Ställ ut kärlen senast kl 6.00 på hämtningsdagen. Tänk på att det måste vara minst 50 cm fritt utrymme runt om kärlen samt 4 m fritt utrymme ovanför kärlet för att tömningen ska ske utan problem. Låt kärlet/kärlen stå kvar tills de blivit tömda.

För dig som har abonnemang Källsorterat

Har du abonnemang Källsorterat innebär det att du sorterar ditt matavfall och restavfall separat. I abonnemanget ingår bruna papperspåsar, en påshållare samt ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall. Har du ingen påshållare kan du hämta en sådan på Återbruket. Där kan du också hämta papperspåsar när de tar slut.

Latrinhämtning

Ditt latrinkärl hämtas varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden vecka 18-39, beroende på vilket abonnemang du valt. Du kan också beställa budning året runt. För mer information om latrinhämtning läs under Hushåll/Din kommun. Där hittar du även information om avfallsfrågor och abonnemang.

Fakturering

Du som har sommarhämtning faktureras 1 juni och 1 oktober.

Kontakta oss om du har frågor

Vi skickar inte ut något brev om sommarhämtningen, du hittar informationen här på vår webb. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post kundservice@vafabmiljo.se eller på telefon 020-120 22 20.

Med önskan om en trevlig sommar!

bild på Mobila Återbruket

Den 5 maj kör vi igång Mobila Återbruket igen

Från tisdag 5 maj kör vi igång med Mobila Återbruket igen. Första anhalten blir Örsundsbro, vid Macken vid väg 55, kl. 14–19. För att se när vi kommer till din ort – kolla Turlista 2020.

Tänk på det här när du besöker Mobila Återbruket

  • Har du symptom som hosta, andnings- svårigheter eller feber – stanna hemma.
  • Använd gärna handskar.
  • Håll ett skyddsavstånd om 2 meter från varandra.
  • Låt barnen sitta kvar i bilen.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att begränsa smittspridningen, tack för att du visar hänsyn!

Brunt och grönt kärl som står vid ett fritidshus

Har du flyttat ut till sommarstugan tidigare i år?

Är du en av dem som, kanske på grund av Corona-viruset, flyttat till ditt fritidshus och inte har någonstans att slänga soporna eftersom vår sommarhämtning av hushållsavfall inte börjar förrän i maj? Var lugn, du kan beställa en budning så kommer vi och tömmer mot en engångsavgift. Kontakta vår Kundservice på mejl kundservice@vafabmiljo.se eller ring 020-120 22 20.

Och du vet väl att det inte är OK att slänga soporna i någon annans soptunna?

bild på kvinna med headset och dator

Ändrade öppettider för vår Kundservice

På grund av rådande läge med spridning av Coronaviruset, Covid-19, fördelar vi om våra resurser internt. Vi ändrar därför öppettiderna för vår Kundservice för hushåll, som från och med torsdag 26/3 har öppet mellan kl. 8.00-14.00. Det går även bra att maila oss på kundservice@vafabmiljo.se

Tack för din förståelse!

Blå sopbil som tömmer brunt och grönt kärl

Effektivisering av sophämtningen från 13 april – ny tömningsdag

Från och med måndag 13 april 2020 (vecka 16) kommer vi att byta tömningsdag och/eller insamlingsfordon för hushållsavfall i den västra regionen. Det gäller kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Hallstahammar och Surahammar. Om du berörs av förändringen kommer du att få information hem till dig.

Anledningen till förändringen är att vi, tillsammans med vår entreprenör Allmiljö, lägger om våra rutter för att sophämtningen ska bli så effektiv som möjligt. På det viset sparar vi både tid och miljö.

I och med ruttoptimeringen kommer tömningsdagarna att ändras på många platser. Vi kommer även att byta insamlingsfordon på vissa områden, från en baktömmande sopbil till en sopbil som tömmer kärlen från sidan (sidlastare) eller tvärtom. Du kommer därför att behöva vända dina kärl. Det gäller för både restavfall och matavfall.

Om du berörs av förändringen kommer du att få brev hem till dig, om den nya tömningsdagen eller om du ska vända på kärlen.

Vill du veta mer om hur sophämtningen fungerar kika här

Tack för att du sorterar!

bild på matavfallspåsar

Förseningar i utkörning av matavfallspåsar och kärl

På grund av Covid-19 kan vi inte garantera att utkörning av kärl och matavfallspåsar sker inom 5 arbetsdagar, men vi levererar så snart vi kan. Det gäller både VafabMiljö och Allmiljö. Matavfallspåsar finns att hämta på våra Återbruk om du får slut på dem.

Tack för att du sorterar!