Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Digital anslagstavla

2024 års direktionsmöten hålls: 13 mars, 25-26 april, 11 juni, 27 september, 6 december.

Vår anslagstavla innehåller information om:

 • Direktionens kommande sammanträden och kallelse/dagordning till dessa.
 • Justerade protokoll från direktionens sammanträden.
 • Information om hur du gör för att överklaga ett beslut.
 • Annan information som enligt lag ska meddelas på kommunalförbundets officiella anslagstavla.

 

Överklaga beslut

Du som kommuninvånare kan överklaga kommunala beslut. Det finns olika typer av överklaganden; laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Vi välkomnar överklaganden då det hjälper oss att säkerställa att vi tolkar lagar och föreskrifter på rätt sätt.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen kan du i regel överklaga det. Det kan till exempel vara beslut om uppehåll i hämtning, anvisning av plats eller nekande av att få ut en handling.

Om beslutet går att överklaga kommer du tillsammans med ditt beslut att få information om hur du går tillväga vid en överklagan.

Så här överklagar du

 • Du måste överklaga inom tre veckor, räknat från när du fått ta del av beslutet.
 • Du skickar din överklagan till den myndighet som har fattat det beslut som du vill överklaga.
 • Adressera din överklagan till den instans som beslutet kan överklagas hos. Vilken instans det är står i den bifogade informationen som du får med beslutet. I överklagan, som ska vara skriftlig, bör du skriva att det är en överklagan.

Tips på vad din överklagan bör innehålla

 • Ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Diarienummer/ärendenummer/kundnummer som finns på beslutet.
 • Information om vilket beslut du vill ska ändras.
 • Information om vilken ändring du vill ha.
 • Information om varför du vill ha ändringen.
 • Dagens datum och din underskrift.
 • Eventuella bifogade handlingar som du tycker styrker att ändringen bör ske.

Det kostar inget att överklaga.

Så hanterar vi din överklagan

När din överklagan kommer in prövar vi om överklagan innehåller uppgifter som ger oss skäl att ändra beslutet. Om vi inte finner skäl att ändra ditt beslut så som du önskar, kommer vi att att lämna över ärendet till den instans som ska hantera ditt överklagande. Det kan till exempel handla om förvaltningsrätten, länsstyrelsen eller andra. De instanserna kan upphäva beslutet och komma fram till ett nytt. De kan också avslå din överklagan eller sända ärendet tillbaka till oss för ett nytt beslut.
Sedan den 1 juli 2018 gäller att även om myndigheten ändrar beslutet så som myndigheten tror att du vill, så måste myndigheten sända din överklagan och sitt nya beslut vidare till överklagandeinstansen. Detta för att överklagandeinstansen ska kontrollera att myndigheten har tolkat din överklagan korrekt.

Förbundet fattar beslut i olika frågor och ärenden som inte rör en enskild person, till exempel beslut om upphandlingar. Om du är missnöjd med ett sådant beslut eller om du anser att förbundet har beslutat om något den inte har rätt att beslut om, kan du begära en så kallad laglighetsprövning. För att begära laglighetsprövning måste du vara folkbokförd i, äga en fastighet i eller betala kommunalskatt i någon av våra medlemskommuner. Dessa är Arboga, Enköping, Fagersta, Hallstahammar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås.

Din överklagan ska vara skriftlig. Du måste i överklagan tala om vilket beslut det handlar om och vad du tycker är fel med beslutet och varför. Begäran om laglighetsprövning ska du inte lämna in till Vafabmiljö kommunalförbund – utan till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Vid en laglighetsprövning kan Förvaltningsrätten bara avgöra om beslutet är lagligt eller inte. Domstolen prövar inte lämpligheten av beslutet. Vidare kan domstolen inte fatta ett nytt beslut i frågan – bara bestämma om beslutet ska gälla eller upphävas.

Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om:

 • Beslutet inte har fattats på ett korrekt sätt.
 • Beslutet gäller något som inte är en kommunal angelägenhet.
 • De som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
 • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

 

Du skickar din överklagan till förvaltningsrätten i Uppsala, på postadress: Förvaltningsrätten i Uppsala, Box 1853, 751 48 Uppsala eller forvaltningsratteniuppsala@dom.se

Det kostar inget att överklaga, men om du vill anlita ett ombud som hjälper dig med överklagan behöver du betala detta själv.

Överklaga inom tre veckor

Din överklagan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att tillkännagivandet av beslutet har publicerats på förbundets officiella anslagstavla. På anslagstavlan anges också när tillkännagivandet avpubliceras, så det är lätt att se när tre veckor har gått.

När ett beslutsprotokoll är justerat tillkännages detta på förbundets anslagstavla.

Observera att beslut om taxor och avgifter tas i kommunfullmäktige i respektive medlemskommun, det ansvaret kan inte lämnas över till ett kommunalförbund.

Mer information

Du kan hitta mer information om överklaganden på Förvaltningsrätten i Uppsala. Länk till Förvaltningsrätten i Uppsala. 

Kallelser och protokoll 2024

Kallelser och protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020