Papper

Till papper och kartong hör alla typer av pappersförpackningar, kontorspapper, papperskassar och wellpapp. Vi samlar in, behandlar och säljer returpapper för återvinning till pappersbruk. Allt återvunnet papper som levereras till bruken används på nytt som råvara.

Tjänster kopplade till Papper:

På Avfallsstationen: