Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Förlängt hämtningsintervall

Du kan ansöka om förlängt hämtningsintervall för restavfall om du har mycket små mängder avfall eller komposterar allt matavfall på din fastighet. Ska du ansöka om förlängt hämtningsintervall för slam eller fosfor gör du det hos Miljö och hälsa i din kommun.

Tänk på att du istället för att förlänga hämtningsintervallet kan dela kärl med din granne och på så sätt minska avfallsmängderna.

Mer information om det hittar du  under tjänsten  Dela kärl med din granne.

Vid förlängt hämtningsintervall hämtas restavfallet:

  • fyra gånger per år vid åretruntabonnemang
  • två gånger per säsong vid sommarabonnemang (vecka 18-39)

Ansökan ska skickas in en månad innan förlängt sophämtningsintervall ska börja gälla.

Innan du fyller i ansökan

När du har fyllt i och skickat in ansökan debiteras du 700 kronor i ansökningsavgift.

Läs igenom villkoren nedan. Efter det bockar du i rutan ”Jag har läst och accepterar villkoren” längst ner i formuläret. Först då går ansökningsformuläret att skicka.

Villkor för förlängt hämtningsintervall:

Jag accepterar följande villkor:

  • Ansökan för förlängt hämtningsintervall kostar 700 kr.
  • Avfallsmängden måste rymmas i den minsta storleken på kärl för restavfall.
  • Inget matavfall får läggas i kärlet för restavfall.
  • Allt matavfall komposteras eller mals ner i en av kommunen godkänd köksavfallskvarn.
  • Vafabmiljö kan ta tillbaka tillståndet för förlängt hämtningsintervall om kärlet för restavfall packas för hårt, är överfullt vid tömning, om matavfall ligger i restavfallskärlet eller att sanitär olägenhet uppstår.

Vanliga frågor

Dokument och länkar