Latrin

Vi hämtar ditt latrinkärl vid tomtgräns varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden, vecka 18-39. Hur ofta vi hämtar beror på vilket abonnemang du valt. Övrig tid under året kan hämtning beställas genom budning.

Ställ ut latrinkärlet senast klockan 06.00 måndag morgon under din hämtningsvecka. Latrinkärlet hämtas någon dag under hela den veckan, inte en specifik dag.

Saknar du ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang du har, går det bra att beställa extra hämtning, så kallad budning, det fungerar året runt. Då kontaktar du vår kundservice så hjälper vi dig.

Hämtning under sommaren utförs i samband med ordinarie tur i området av vår entreprenör. Du får ett nytt kärl i retur per hämtat kärl. På returkärlet finns en tom etikett där du skriver ditt kundnummer, namn och hämtningsadress.

Märk upp ditt latrinkärl

Obs! Kom ihåg att märka latrinkärlet. Ange kundnummer, namn och hämtningsadress på etiketten. Ditt kundnummer hittar du på din faktura.

Storlek på latrinkärlet

Vi har bytt storlek på latrinkärlen till ett mindre kärl på 23 liter, för att anpassa arbetsmiljön för den som tömmer kärlet. Tillsammans med de nya kärlen får du en passbit som du ställer under kärlet för att det ska komma upp i samma höjd som tidigare. Detta gäller dig som tecknar ett nytt abonnemang.

Tänk på det här

Vid hämtning:

  • Ställ ut latrinkärlet senast klockan 06.00 måndag morgon under din hämtningsvecka. Kärlet ska stå vid fastighetsgräns, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet.
  • Latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, exempelvis torv.
  • Latrinkärlet måste vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
  • Fyll inte kärlet för mycket. Det får max väga 15 kilo.
  • Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Latrinkärl hämtas inte om: 

  • Kärlet innehåller felaktigt material.
  • Saknar etikett eller etikett inte är ifyllt.
  • Det är för dåligt förslutet.
  • Det är överfullt eller för tungt.

Avgifter och faktura

Avgifter för latrinhämtning hittar du i  vår Avfallstaxa, som du hittar under Dokument längre ner på sidan.

Du som har abonnemang, med fast antal tömningar, faktureras två gånger per år. Vid budning av latrinhämtning skickas fakturan månaden efter att budning skett.

Vanliga frågor

Dokument och länkar