Risk för förseningar på grund av snö och halka

Slamtömning

Har du ett hus som inte är anslutet till det kommunala avlopps­systemet måste du beställa slam­tömning via oss. Vi tömmer din slambrunn inom 5 arbetsdagar från det att du har gjort din beställning.

Extra tömning av slam beställer du i första hand via Mina sidor. Du loggar in med Mobilt BankID.
Om du inte har inloggning till Mina sidor kontaktar du vår kundservice.

Alla enskilda avlopp töms minst en gång per år och tömning får endast utföras av vår upphandlade entreprenör. Vill du ansöka om dispens för tömning eller förlängt hämtningsintervall, kontaktar du Miljökontoret i din kommun. Mer information om regelverket hittar du i våra Avfallsföreskrifter längre ner på sidan under Dokument.

Du som bor i Heby kommun kontaktar din kommun för alla frågor och beställningar gällande slam.

Priser

Priser för tömning av slam består av två delar; en fast avgift samt en behandlingsavgift.

Alla avgifter hittar du i vår Avfallstaxa längre ner på sidan under Dokument.

Har du en fråga eller vill göra ändringar i ditt abonnemang kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Vanliga frågor

Dokument och länkar