Slamtömning

Har du ett hus som inte är anslutet till det kommunala avlopps­systemet måste du beställa slam­tömning via oss.

Extra tömning av slam beställer du i första hand via Mina sidor. Du loggar in med Mobilt BankID.
Om du inte har inloggning till Mina sidor kontaktar du vår kundservice.

Alla enskilda avlopp töms minst en gång per år och tömning får endast utföras av vår upphandlade entreprenör. Vill du ansöka om dispens för tömning eller förlängt hämtningsintervall, kontaktar du Miljökontoret i din kommun. Mer information om regelverket hittar du i våra Avfallsföreskrifter längre ner på sidan under Dokument.

Du som bor i Heby kommun kontaktar din kommun för alla frågor och beställningar gällande slam.

Slam, latrin och fosfor – nya entreprenörer 2024

Insamlingen av slam får nya entreprenörer från och med 1 januari 2024. Det är viktigt att allmänheten vet om att vi byter entreprenörer. Initialt ska det inte påverka insamlingen annat än med nya logotyper på fordonen. Du kan läsa mer om förändringen i följande nyheter:

 

Nya journummer från och med 2024-01-01

Bytet innebär också att det blir nya journummer som ska användas under kvällar och helger från och med 2024-01-01. Kom ihåg att jourtömning medför en extra kostnad.

Telefonnumer: 08-128 082 00

Entreprenör: Ohlssons

Telefonnummer: 0226-120 20

Entreprenör: Renall

Telefonnummer: 0224-330 20

Entreprenör: Renall

Telefonnummer: 021-421 11 50

Entreprenör: Swoosh

Priser

Priser för tömning av slam består av två delar; en fast avgift samt en behandlingsavgift.

Alla avgifter hittar du i vår Avfallstaxa längre ner på sidan under Dokument.

Har du en fråga eller vill göra ändringar i ditt abonnemang kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Här kan du läsa mer om slam.

Vanliga frågor

Dokument och länkar