Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Biogas

Den lokalt producerade biogasen sluter kretsloppet!

Varför ska du köra på biogas?

Biogasen är unik jämfört med andra biodrivmedel eftersom den största delen tillverkas i Sverige och av svenska råvaror. Genom produktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. Avfall från bland annat matrester tas om hand och viktiga näringsämnen återförs till jordbruket samtidigt som vi får ett svenskt, förnybart drivmedel. Ett kretslopp, helt enkelt!

Biogasen bidrar till flera miljömål inom till exempel klimat, energi, miljö, landsbygd, transport, handel, jobb och näring. Det gör biogasen unik och den är därför en viktig tillgång för samhället.

Pris på biogas

Biogasen säljs per kilo och energiinnehållet i 1 kilo biogas är större än i 1 liter bensin. Med andra ord kommer du längre om du kör samma bil med 1 kilo biogas jämfört med 1 liter bensin. Biogasen motsvarar faktor 1,5 vid omräkning, se räkneexempel nedan.

Räkneexempel: Biogas som kostar 31,00 kr per kilo motsvarar: 31,00/1,5 = 20,67 kronor per liter bensinekvivalent (jämförelse diesel 31,00/1,3 = 23,85 kr per liter).

Biogas
Pris från 17 juni 2023
31,00 kr/kg

Hur och var du tankar biogas

Det finns sex biogasstationer i vår region. Där kan du kan bland annat betala med vårt eget tankkort (tidigare Växtkraft). Fördelen med att ha Vafabmiljös tankkort är att det alltid går att tanka då kortet inte behöver ha kontakt med banken som ett vanligt betal- eller kreditkort. Tankkortet faktureras månadsvis. Du kan också betala med VISA, Mastercard och Volvo Card på våra biogasstationer.

Vill du ha Vafabmiljö-kortet?

Fyll i formuläret som du hittar under ”Dokument” längst ned på sidan. Skriv ut och skicka in ansökan till:

Vafabmiljö Kommunalförbund, Kundservice, Box 140, 721 05 Västerås

Journummer vid akuta problem

Vid akuta problem på tankstationen som innebär fara för människor, miljö eller utrustning ring på telefonnummer 070-465 84 67.

Om du har frågor kan du mejla kundservice@vafabmiljo.se eller ringa 021-39 35 00.

Vanliga frågor

Dokument och länkar