Hemkompostering

Det är obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall för dig som bor i Vafabmiljö-regionen. Det gör du genom att antingen lägga matavfallet i den bruna matavfallspåsen eller genom att kompostera matavfallet på egen hand i en godkänd kompost.

Om du komposterar hemma behöver du göra en ansökan om hemkompostering till oss, det gäller även för Bokashi-kompostering. Ansökan för hemkompostering kostar 350 kr från och med 1 januari 2024. 

Kompostering av matavfall måste ske i en skadedjurssäker behållare. Det betyder att komposten ska vara försedd med lock, botten och väggar och inte ha större öppningar än sex millimeter. Det ska även finnas utrymme för användning av den kompostjord som bildas.

En bra och säker kompostbehållare underlättar arbetet både för dig som komposterar och för mikroorganismerna som bryter ner matavfallet. Behållaren ska vara tillräckligt stor i förhållande till ditt hushålls storlek. Vi rekommenderar en volym på 50 liter per person och år.

Så sköter du om komposten

För en lyckad kompostering krävs en bra behållare som kan fungera året runt. Komposten behöver luft så mikroorganismerna får syre för att kunna jobba. Vid kompostering bryts matavfallet ned av bakterier, svampar, maskar och andra smådjur. Dessa nedbrytare behöver ha lagom med luft, vatten och näring för att komposteringsprocessen ska fungera.

Därför är det viktigt att du sköter om din kompost så att den inte blir för tät. Håll den lagom fuktig och blanda runt i komposten till och från. Ett tips är att tillföra kompostmaskar som ”rör om” i komposten. De trivs alldeles utmärkt i isolerade varmkompostbehållare.

Storlek på kompostbehållaren:

Det här behöver du:

  • Oisolerad – 100 liter per person
  • Isolerad – 50 liter per person
  • Roterande – 25 liter per person
  • Bokashi – minst 2 st behållare
  • En kompostbehållare
  • Täck- och strömaterial, exempelvis flisat trädgårdsavfall
  • Diverse trädgårdsredskap, exempelvis grep
  • En liten plasthink eller liknande i köket som uppsamlingskärl för matavfallet

Hemkompostering med Bokashi-metoden

Bokashi är en kompostering som sker inomhus i köket. Matresterna konserveras så de inte luktar och görs färdiga för jorden.

Fördelen med bokashi är att ingen näring går förlorad, utan allt går tillbaka till nya odlingar och blir en resurs i det egna hushållet. Inget kol går ut i luften som koldioxid eller metan, utan kommer ner i jorden och gör nytta.

Här kan du läsa mer om bokashi. 

Tillstånd och föreskrifter

Tänk på att tillståndet för kompostering blir knutet till dig som person, inte till fastigheten. Det betyder att om du tagit över en fastighet där någon tidigare komposterat måste du göra en ny anmälan om du vill fortsätta.

När du komposterar måste du följa avfallsföreskrifterna. 

Du hittar våra avfallsföreskrifter under Dokument längre ner på sidan.

Vanliga frågor

Dokument och länkar