Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Grovavfall

Med grovavfall menar vi avfall som uppkommer i hushållet som är för stort eller otympligt för att få plats i den vanliga soptunnan. Det kan exempelvis vara möbler, mattor, cyklar och emballage. Grovavfall lämnar du på återbruket där ungefär 97 procent av avfallet material- eller energiåtervinns – det är miljösmart.

Tänk på att grovavfall inte får innehålla farligt avfall som exempelvis färgburkar, batterier och tryckimpregnerat trä. Elavfall som TV-skärmar, kylskåp, och småelektronik ska också sorteras separat.

Lämna gärna saker till återanvändning

Vi gillar återanvändning. Det kanske du också gör? Dina saker kanske fortfarande fungerar och kan komma till glädje och nytta hos någon annan? Innan du slänger ditt grovavfall på återbruket kan du istället välja att skänka dem till en secondhandorganisation. På återbruket finns behållare för Insamling av föremål där du kan lämna saker till återanvändning.

grovavfall grovavfall

Vanliga frågor