Avfall

Det är både ekonomiskt och miljövänligt att källsortera. Idag är det mesta av avfallet en resurs och blir efter bearbetning råvara till nya produkter. Det som inte kan återvinnas till nytt material kommer till nytta i form av el- och värmeenergi.

Vi hämtar alla typer av avfall och tar hand om det på bästa miljömässiga sätt. Många avfallsslag går idag att återvinna.