Kommunalt avfall

Kommunalt avfall har ersatt det tidigare begreppet hushållsavfall. Kommunalt avfall är den typ av avfall som liknar det avfall som uppstår i hushåll. Hit räknas alltså restavfall, matavfall, grovavfall och returpapper. Exempel på kommunalt avfall är köksavfall från lunchsalen, pappershanddukar, matspill från butiker och det blandade skräpet i papperskorgen med mera. Det är vårt ansvar att det kommunala avfallet behandlas och transporteras bort från den fastighet där avfallet finns.

Tjänster kopplade till Kommunalt avfall:

Begreppet kommunalt avfall

Kommunalt avfall definieras i miljöbalken. Där framgår att kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. 

Restavfall

Alla typer av verksamheter och företag ska ha abonnemang för restavfall. Restavfall, som tidigare kallades brännbart avfall, är det avfall som blir kvar när du har sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar, farligt avfall, elavfall och grovavfall. Restavfallet lagras och skickas sedan till energiutvinning. 

Det här är exempel på restavfall:

 • Dammsugarpåsar
 • Blöjor, bindor, tvättlappar
 • Tops, bomullstussar, plåster, gasbinda
 • Porslin, keramik, blomkrukor
 • Krukväxter, blomjord
 • Tusch- och kulspetspennor
 • Tejp
 • Tyg- och garnspill
 • Disktrasor, diskborstar, svinto
 • Kassett- och videoband, CD-skivor
 • Vinkorkar
 • Ballonger
 • Fimpar, tobak och snus
 • Aska från grillkol
 • Kattsand
 • Ljusstumpar
 • Säkringar
 • Tandborste, hårborste
 • Mindre speglar
 • Tuggummi
 • Kuvert
 • Hundbajspåsar

Matavfall

Vi producerar biogas av det matavfall som du sorterar ut i den bruna matavfallspåsen. Vi tillverkar även ett gödsel av det som blir över efter produktionen av biogas. Biogasen används till bussar, bilar och renhållningsfordon och gödsel används som gödning på jordbrukarnas åkrar. Det är viktigt att du sorterar matavfallet rätt och att du använder de bruna papperspåsar som ingår i ditt abonnemang. Bioplastpåsar eller komposterbara plastpåsar av majsstärkelse eller liknande kan inte användas då de inte kan brytas ned i den snabba processen i vår biogasanläggning.

Det här är matavfall:

Det här är inte matavfall:

 • Matrester
 • kött- och fiskben
 • fiskrens
 • räk- och kräftskal
 • frukt- och grönsaksskal
 • kaffe- och tesump
 • vissna blommor
 • hushållspapper och servetter
 • Tuggummi, plast
 • jord, grenar, kvistar, stenar
 • pappersförpackningar
 • cigarettfimpar, snus
 • dammsugarpåsar
 • blöjor
 • kattsand
 • kemikalier

Grovavfall

Grovavfall är avfall som är för stort för att rymmas bland hushållssoporna. Hit hör exempelvis trasiga möbler, verktyg utan sladdställ eller batteri och metallskrot såsom stekpannor. Grovsopor ska lämnas i soprum eller transporteras till närmaste Återbruk.

Returpapper

Sedan januari 2022 anses returpapper vara ett kommunalt avfall i Sverige. Returpapper definieras som kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper. Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall. 

Godkänd insamlare av returpapper
Returpapper kan hämtas vid fastighetsgräns av annan insamlare än Vafabmiljö. Insamlare av returpapper måste vara godkända av Vafabmiljö och ange i vilka kommuner de har för avsikt att bedriva verksamhet.

Godkända insamlare är: Stena Recycling AB, Ragnsells Recycling, Returpappercentralen samt PreZero Recycling AB. För att beställa denna tilläggstjänst, kontakta någon av dessa insamlare. Kostnaden för den tilläggstjänst som beställs kommer att faktureras av utföraren.

Farligt avfall

De flesta företag använder kemikalier i någon form i sin verksamhet. Hanteringen ger i slutändan oftast upphov till olika typer av farligt avfall. Farliga ämnen kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats. Till farligt avfall räknas även förorenade jordar.

Abonnemang för kommunalt avfall


Det finns flera abonnemang att välja mellan. Förutom att välja avfallsabonnemang tar du automatiskt över de abonnemang som redan finns på fastigheten när det gäller slam, fett och/ eller latrin vi tillträde. Om det finns beviljade undantag/tillstånd upphör dessa automatiskt vid ägarbyten då de är personliga.

Om du inte väljer abonnemang får du automatiskt abonnemang med sortering av matavfall i kärl. Du får ut kärl som är dimensionerade efter fastighetens storlek och tömning var 14:e dag.


Hyr du ut din fastighet?

Tänk på att det alltid är du som fastighetsägare som har betalningsansvaret för hushållsavfallet. Vi tecknar bara abonnemang med fastighetsägaren. Alla ändringar i abonnemanget ska därför meddelas av fastighetsägaren.

På Avfallsstationen: