Livsmedelsavfall i biobox

Med tjänsten Livsmedelsavfall i biobox kan du lämna skadade eller utgångna livsmedel i konsumentförpackningar av metall-, plast- eller papper.

Tänk på att större enskilda flöden, exempelvis enbart läskflaskor eller mjölktetror, ska separeras från övriga förpackningar för bästa omhändertagande och återvinning av förpackningen.

Det går även bra att lämna livsmedelsavfall i glasförpackningar men de måste då hållas åtskilda från övriga förpackningar och sorterade i färgat respektive ofärgat glas.

Observera att boxen bara får fyllas upp till kant så att locket kan stängas.

Leveranskrav

I tjänsten ingår hyran av en eller flera 600 liters eller 500 liters biobox, transport och omhändertagande av livsmedelsavfall.

 • Mått 600 liters: 120 x 100 x 74 cm
 • Mått 500 liters: 120 x 80 x 74 cm

Vi tar endast emot animaliska biprodukter inom Kategori 3. För information om livsmedelsavfall och animaliska biprodukter, läs mer på www.jordbruksverket.se .

Vid transport av livsmedel som innehåller animaliska biprodukter ska ett handelsdokumentet alltid medfölja, vilket Vafabmiljö tillhandahåller i denna tjänst.

Kontakta oss

Mejla oss på marknad@vafabmiljo.se så berättar vi mer om våra tjänster.
Du kan även ringa oss på 021-39 35 00.

Det här får du lägga i bioboxen

Bioboxen får innehålla:

 • Konsumentförpackningar i metall, plast eller papper innehållande fast eller flytande livsmedel, där måttet på förpackningen är max 30 x 30 x 30 cm.
 • Inplastade grönsaker och frukt.
 • Portionsförpackade maträtter.
 • Skadade livsmedel.
 • Utgångna livsmedelsvaror.
 • Livsmedel insamlade i mindre papperspåsar exempelvis bröd, frukt, bär och grönsaker.
 • Förpackningar i glas med innehåll – om de hanteras i separat biobox separerade från andra förpackningar. De ska även vara sorterade i färgat och ofärgat glas.

 

Bioboxen får inte innehålla:

 • Förpackningar av glas blandat med andra förpackningar.
 • Förpackningar av porslin.
 • Ytterförpackningar.
 • Förpackningar större än 30 x 30 x 30 cm.
 • Plast- och textilsäckar.
 • Wellpappskartonger.
 • Nät.
 • Plastbackar.
 • Trälådor.