Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Abonnemang småhus sommar

Abonnemanget avser småhus med ordinarie sophämtning under sommarperioden mellan veckorna 18 - 39. En grundavgift tas ut per bostad.

När du köpt en ny fastighet behöver du skicka in en ansökan om abonnemang. Om du inte gör något val får du automatiskt standardabonnemanget – som är ett kärl för restavfall (190 liters) och ett kärl för matavfall (140 liters). Tömning sker var 14:e dag.

Vid övertagande av en fastighet tar du automatiskt över de abonnemang som redan finns på fastigheten, till exempel slam- och/eller latrinabonnemang. Du är då också betalningsansvarig för dessa abonnemang. Beviljade för undantag/tillstånd upphör att gälla vid ägarbyten, eftersom de är personliga.

I vår avfallstaxa hittar du aktuella priser. Du hittar den under Dokument längre ner på sidan.

Vill du byta abonnemang kontaktar du vår kundservice. 

Villkor för anmälan om abonnemang småhus sommar

Jag som gör en anmälan om abonnemang småhus intygar att:

  • Jag följer de renhållningsföreskrifter och sorteringsanvisningar som gäller för min kommun
  • Om jag väljer att sortera ut matavfall i kärl ska allt matavfall läggas i de matavfallspåsar som Vafabmiljö tillhandahåller
  • Om jag väljer att hemkompostera ska allt matavfall läggas i en skadedjurssäker kompost
  • Jag godkänner att stickprovskontroller kan komma att göras för att kontrollera att sorteringen fungerar som den ska
  • Jag är medveten att om sorteringen är bristfällig eller om olägenheter uppstår har Vafabmiljö rätt att ändra abonnemanget

Vanliga frågor

Dokument och länkar