Trädgårdsavfall

Det finns flera sätt för dig att bli av med ditt trädgårdsavfall. Visste du att du kan kompostera ditt trädgårdsavfall hemma i din trädgård? Det är miljösmart. Då slipper du transporter och du får en fin jord som du kan använda i planteringar på din tomt. Om du inte har någon hemkompost är du som privatperson välkommen till återbruket med ditt trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfall på rätt plats är en resurs. För att kompostera trädgårdsavfall på din tomt behöver du inte ha en isolerad och skadedjursäker kompost som du behöver till matavfallet. Det räcker bra med ett kompostnät eller liknande.

Om du har större mängder trädgårdsavfall lämnar du det på återbruket. På vissa återbruk kan du sortera ditt trädgårdsavfall i olika behållare; ”Gräs, löv, fallfrukt (GLF)” samt ”Ris och grenar”. På Återbruk där denna uppdelning inte finns kallas behållaren för ”Trädgårdsavfall”.

Stoppa spridningen av invasiva växter

Tänk på att invasiva växter inte får sorteras som vanligt trädgårdsavfall. Du lägger invasiva växter i restavfallet (gröna kärlet) i väl förslutna plastpåsar. Större mängder ska läggas i förslutna säckar och lämnas till återbruket i behållaren för Tapeter, Takpapp och Gummi.

Läs mer om invasiva växter:

Naturvårdsverket – Invasiva främmande arter – artfakta

Natuskyddsföreningen – Invasiva arter ingen vill ha

lupiner på en äng lupiner på en äng

Risinlämning i Virsbo och Ramnäs 

I Virsbo och Ramnäs finns speciella platser för risinlämning. Det är öppet varje tisdag från och med 1 april fram till 30 oktober på följande platser: 

  • Virsbo, Grusgropen, har öppet kl. 09:00-20:00. 
  • Ramnäs, Norrbyvägen har öppet kl. 10:30-20:00. 

Vanliga frågor