Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Ansökan om hemkompostering

För en lyckad hemkompostering krävs en bra behållare som kan fungera året runt. Kompostering av matavfall ska ske i en skadedjurssäker behållare och på ett säkert sätt så att det inte skapar problem för människors hälsa eller miljö.

Villkor för ansökan om hemkompostering

Ansökan för hemkompostering kostar 350 kr från och med 1 januari 2024.

Villkor för kompostering av matavfall:

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. Med skadedjurssäker menas att komposten ska vara försedd med lock, botten och väggar och inte ha större öppningar än sex millimeter.

Tumregel för storlek på kompostbehållaren:

  • Oisolerad – 100 liter per person
  • Isolerad – 50 liter per person
  • Roterande – 25 liter per person
  • Bokashi – minst 2 st behållare

 

Anmälande intygar att:

  • Jag följer de renhållningsföreskrifter och sorteringsanvisningar som gäller för Vafabmiljö Kommunalförbund.
  • Jag komposterar allt matavfall året runt och/eller lägger matavfallet i Vafabmiljös kärl för matavfall.
  • Om komposteringen upphör ska detta anmälas till Vafabmiljö.
  • Jag godkänner att stickprovskontroller kan komma att göras för att kontrollera att sorteringen fungerar som den ska.
  • Jag är medveten att om sorteringen är bristfällig eller om olägenheter uppstår har Vafabmiljö rätt att ändra abonnemanget, samt att upphäva godkännandet av komposteringen.
  • Jag accepterar kostnaden på 350 kr i ansökningsavgift.
  • Jag accepterar att, lämna  matavfall till djur, inte  anses som hemkompostering.

Vanliga frågor

Dokument och länkar