Glas

Glasåtervinning spar naturtillgångar och energi och det kan återvinnas hur många gånger som helst. När glaset återvinns används 20 procent mindre energi än vid nyproduktion. Glastillverkning med återvunnet glas ger dessutom ifrån sig mindre mängder koldioxid.

Tjänster kopplade till Glas:

På Avfallsstationen: