Bygg, riv och anläggning

Byggbranschen står för en tredjedel av allt avfall som uppstår i Sverige per år. Dessutom bidrar branschen med en fjärdedel av allt farligt avfall. Eftersom mängderna är så stora klassas bygg- och rivningsavfall som ett av de mest miljöpåverkande avfallsslagen. På Vafabmiljö tar vi emot bygg och rivningsavfall i stora mängder. Och vi tar hand om avfallet på ett miljöriktigt vis. Tjänster som kan vara intressanta för bygg-, riv- och anläggningsarbeten ser du här. Och om du har några frågor, hör gärna av dig så pratar vi mer!

Vanliga frågor