Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Hämtning av fosforfilter

Enligt gällande föreskrifter ska fosforfiltret bytas vartannat år såvida du inte har fått ett förlängt hämtningsintervall från Miljö och hälsa i din kommun. Tjänsten gäller endast borttransport och omhändertagande av fosforfilter, ej byte eller nytt filtermaterial.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att uppfylla de krav som ställts i tillståndet från kommunens miljökontor, det vill säga att byte ska ske när filtret blir mättat. Vafabmiljö ansvarar för transport samt omhändertagande av materialet och filtret hämtas med en kran- eller slambil.

Funderar du över något, vill göra ändringar i ditt abonnemang eller beställa hämtning, kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Vad händer med fosforfiltret vi hämtat?

Det gamla fosforfiltret töms på en särskild yta. Därefter tas nödvändiga prover på näringsinnehåll och eventuella tungmetaller.

När odlingssäsongen är igång  sprids majoriteten av fosforfiltren ut på lämplig jordbruksmark, enligt gällande föreskrifter.

Vanliga frågor