Hämtning av fosforfilter

Enligt gällande föreskrifter ska fosforfiltret bytas enligt leverantörens anvisningar, dock inom fem år såvida du inte har fått ett förlängt hämtningsintervall från Miljö och hälsa i din kommun. Tjänsten gäller endast borttransport och omhändertagande av fosforfilter, ej byte eller nytt filtermaterial. Det är fastighetsägarens ansvar att i förväg anmäla filterbytet till Vafabmiljö.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att uppfylla de krav som ställts i tillståndet från kommunens miljökontor, det vill säga att byte ska ske när filtret blir mättat. Vafabmiljö ansvarar för transport samt omhändertagande av materialet och filtret hämtas med en kran- eller slambil.

Funderar du över något, vill göra ändringar i ditt abonnemang eller beställa hämtning, kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Slam, latrin och fosfor – nya entreprenörer 2024

Insamlingen av slam får nya entreprenörer från och med 1 januari 2024. Det är viktigt att allmänheten vet om att vi byter entreprenörer. Initialt ska det inte påverka insamlingen annat än med nya logotyper på fordonen. Du kan läsa mer om förändringen i följande nyheter:

Vad händer med fosforfiltret vi hämtat?

Det gamla fosforfiltret töms på en särskild yta. Därefter tas nödvändiga prover på näringsinnehåll och eventuella tungmetaller.

När odlingssäsongen är igång  sprids majoriteten av fosforfiltren ut på lämplig jordbruksmark, enligt gällande föreskrifter.

Vanliga frågor