Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Dela kärl med din granne

När du delar kärl med grannen betalar varje hushåll en grundavgift, men ni delar på hämtningsavgiften. Om ni är fler än tre hushåll som vill dela kärl behöver ni fylla i flera ansökningsformulär. Ansökan behandlas inom en månad och delningen startas vid nästa fakturering.

Ni som delar kärl med varandra har samma tömningsfrekvens.

Även ni som har helårsabonnemang och sommarabonnemang kan dela kärl med varandra. I de fallen betalar du som har helårsabonnemang två tredjedelar av hämtningsavgiften för helårsabonnemang och du som har sommarabonnemang betalar en tredjedel av hämtningsavgiften för helårsabonnemang.

I vår avfallstaxa hittar du aktuella priser. Du hittar den under Dokument längre ner på sidan.

 

 

Villkor för att dela kärl med din granne

Ni som önskar dela kärl kan göra det under förutsättning att:

 • Fastigheterna är grannar (delad fastighetsgräns, delad infartsväg eller liknande).
 • Restavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens.
 • Matavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens.
 • Samtliga delande har samma tömningsfrekvens.
 • Samtliga delande har samma sorteringsgrad (utsortering av matavfall eller inte).
 • Abonnenten kan välja att endast dela restavfall, kärl för matavfall eller båda kärlen under
  förutsättning att avfallet ryms i ett kärl för varje avfallsslag. Även en hemkompost kan delas.
 • De hushåll som delar på kärlen ansvarar gemensamt för skötsel som till exempel att skotta framför och runt kärlen samt att sanda vid halka.
 • Varje hushåll får var sin faktura och betalar varsin grundavgift men delar på procentuellt på hämtningsavgiften beroende på antal abonnenter.
 • Delat sopkärl kan sägas upp genom skriftlig anmälan till Vafabmiljö senast en månad före önskad tidpunkt för avslut.
 • Vafabmiljö kan ta tillbaka tillstånd för delat sopkärl om förutsättningarna för delat kärl inte längre är uppfyllda, exempelvis överfyllda kärl, vid bristande skötsel eller liknande.

Vanliga frågor

Dokument och länkar