Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Abonnemang småhus

Till småhus räknas friliggande villa, radhus eller kedjehus. En grundavgift tas ut per bostad i en- eller tvåbostadshus (friliggande hus, del i parhus).

När du köpt en ny fastighet behöver du skicka in en ansökan om abonnemang. Om du inte gör något val får du automatiskt standardabonnemanget – som är ett kärl för restavfall (190 liters) och ett kärl för matavfall (140 liters). Tömning sker var 14:e dag.

Vid övertagande av en fastighet tar du automatiskt över de abonnemang som redan finns på fastigheten, till exempel slam- och/eller latrinabonnemang. Du är då också betalningsansvarig för dessa abonnemang. Beviljade för undantag/tillstånd upphör att gälla vid ägarbyten, eftersom de är personliga.

I vår avfallstaxa hittar du aktuella priser. Du hittar den under Dokument längre ner på sidan.

Vill du byta abonnemang kontaktar du vår kundservice.

Hyr du ut din fastighet?

Tänk på att det alltid är du som fastighetsägare som har betalningsansvaret för hushållsavfallet.

Vi tecknar bara abonnemang med fastighetsägaren. Alla ändringar i abonnemanget ska därför meddelas av dig som fastighetsägare.

Villkor för anmälan om abonnemang småhus

Jag som gör en anmälan om abonnemang småhus intygar att:

  • Jag följer de renhållningsföreskrifter och sorteringsanvisningar som gäller för min kommun
  • Om jag väljer att sortera ut matavfall i kärl ska allt matavfall läggas i de matavfallspåsar som Vafabmiljö tillhandahåller
  • Om jag väljer att hemkompostera ska allt matavfall läggas i en skadedjurssäker kompost
  • Jag godkänner att stickprovskontroller kan komma att göras för att kontrollera att sorteringen fungerar som den ska
  • Jag är medveten att om sorteringen är bristfällig eller om olägenheter uppstår har Vafabmiljö rätt att ändra abonnemanget

Vanliga frågor

Dokument och länkar