Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås
Bilder frŒn VŠxtkraft i VŠsterŒs.
Bilderna kan anvŠndas fritt i Vafab miljšs alla kanaler.
Datum: 141001
Foto: Per GrothBilder frŒn VŠxtkraft i VŠsterŒs.
Bilderna kan anvŠndas fritt i Vafab miljšs alla kanaler.
Datum: 141001
Foto: Per Groth
biogasmackbiogasmack
gödselspridninggödselspridning

Biogas

Dagsaktuellt biogaspris: 31,00 kr/kg (fr.o.m. 2023-06-17)

Biogasen är unik jämfört med andra biodrivmedel eftersom den största delen tillverkas i Sverige och av svenska råvaror. Genom produktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. Avfall från bland annat matrester tas om hand och viktiga näringsämnen återförs till jordbruket samtidigt som vi får ett svenskt, förnybart drivmedel. Ett kretslopp, helt enkelt!

Vad är biogas?

Biogas är metangas som framställts av organiskt material t.ex. matrester, avloppsslam, gödsel och växter. Biogasen bildas när materialet bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö. Denna process kallas för rötning och sker i en rötkammare.

Vi driver en biogasanläggning som ligger på Gryta avfallsstation i Västerås. I den anläggningen blandas matrester med fettavskiljarslam. Det tar ca 20 dagar för materialet att brytas ner. Ur rötkammaren får vi både biogas och biogödsel. Biogasen används som fordonsbränsle till bussar, sopbilar och personbilar. När vår egenproducerade biogas inte räcker till kompletterar vi med extern metangas. Under 2019 kompletterade vi med 26 procent naturgas. Vår ambition är att vara självförsörjande på biogas.

För att kunna använda biogasen som fordonsbränsle måste metanhalten i gasen vara högre än vad den är när den kommer ut ur rötkammaren. När gasen kommer ut ur rötkammaren innehåller den ca 65 procent metangas och ca 35 procent koldioxid. För att kunna fungera som fordonsbränsle behöver halten av metangas vara ca 97 procent. För att höja halten metan tvättas gasen i en uppgraderingsanläggning. Detta görs med hjälp av vatten på 10 bars tryck. Biogasen är därefter färdig att skickas till tankställen runt om i vår region.

Idag räknas biogas som ett av världens mest miljövänliga fordonsbränslen. Ett bränsle som dessutom produceras lokalt och bidrar till att sluta ett kretslopp där vi tar tillvara på resurser från samhället.

Vad är biogödsel?

Under rötningsprocessen bildas även biogödsel som används av lantbrukare för att tillföra viktiga näringsämnen tillbaka till jorden. Biogödsel är ett lokalproducerat alternativ till mineral- eller konstgödsel. Näringsmässigt är biogödseln ett fullvärdigt gödselmedel som ofta täcker grödans fosfor- och kaliumbehov.

Dokument och länkar

Vanliga frågor