Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Hämtning av övrigt avfall

Här kan du som redan är kund hos oss beställa hämtning/tömning av din verksamhets avfall. Det gäller containers och andra typer av behållare.