Flyttanmälan

Ska du sälja din fastighet eller flytta? Då behöver du göra en flyttanmälan till oss, annars står du kvar som betalningsansvarig för avfallsabonnemanget på fastigheten.

 

Hyr du ut din fastighet?

Tänk på att det alltid är du som fastighetsägare som har betalningsansvaret för allt kommunalt avfall, det vill säga mat- och restavfall, slam och latrin. Vi tecknar bara abonnemang med fastighetsägaren. Alla ändringar i abonnemanget ska därför meddelas av fastighetsägaren.

 

Lämna personuppgifter om någon annan

Innan du fyller i formuläret rekommenderar vi att du pratar med den nya fastighetsägaren eller hyresgästen så att hen är medveten om att detta sker.

Avfallshämtning är ett lagstadgat krav och det finns en skyldighet för fastighetsägare att betala för sin avfallshämtning. Vi behöver därför samla in personuppgifterna för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vanliga frågor

Dokument och länkar