Tvätt av kärl

Nu erbjuder vi miljövänlig kärltvätt av dina kärl för dig som är fastighetsägare. Vår kärltvätt håller en hög renhetsnivå och vi använder bara växtbaserade rengöringsmedel i kombination med hett vatten med högt tryck.

 

Så går tvätten till

Kärlet tvättas maskinellt på insidan i ett slutet system som är inbyggt i kärltvättsbilen. Bilen har även en behållare, för eventuellt avfall som kan finnas i kärlet, där det kan förvaras under tvättningen. Utsidan av kärlet spolas av med högtryckstvätt utanför bilen. Även locket rengörs. Efter rengöring ställs kärlet tillbaka på sin plats och avfallet läggs tillbaka i kärlet. Vid tvätt i minusgrader ser vi såklart till att vattnet som blivit kvar ej fryser i kärlet, genom att torka torrt, innan det placerats ut.

 

Abonnemang och tillgänglighet

Vi erbjuder ett årsabonnemang med två tvättar per kärl per år eller så ofta du önskar. Du kan alltid beställa extratvätt, mot en extra kostnad, vid behov oavsett om du har abonnemang eller inte. Tvätten utförs senast en månad från beställningsdatum och vi erbjuder tjänsten till alla fastighetsägare i Västmanlands län och Heby och Enköpings kommun.

 

Tvätta dina kärl regelbundet

Det är en fördel att tvätta kärlen ofta, för att förhindra fluglarver sommartid eller fastfrysning vintertid. Tvätta ur kärlet innan sommaren för att hålla det fräscht och fritt från flugor. Det kan också vara bra att tvätta kärlen innan frosten kommer, så det är rent från gamla matrester eller annat kladd som annars kan frysa fast.

Vanliga frågor