Det finns inget avfall, bara resurser.

Återvinning innebär stora miljövinster för både oss människor och miljön. När du sorterar dina sopor kommer de till nytta igen. Vi spar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. På så sätt kan vi alla hjälpas åt att rädda världen lite varje dag.

Du som bor i ett hushåll är skyldig enligt lag att sortera ut matavfall, returpapper, förpackningar, farligt avfall samt grovavfall och lämna det till återvinning. Matavfallet som du sorterat i den bruna matavfallspåsen lägger du i det bruna kärlet. Du kan även välja att hemkompostera ditt matavfall. Farligt avfall som exempelvis batterier, glödlampor och småelektronik lämnar du på återbruket. Förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation eller på återbruket.