Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Livsmedelsavfall

På vår biogasanläggning kan vi ta emot livsmedelsavfall från hushåll och restauranger, fettavskiljarslam från storkök tillsammans med paketerat och opaketerat livsmedel från handeln och industrin. I första hand ska livsmedelsavfall lämnas separerade från förpackningar. Det finns dock möjlighet att lämna livsmedel i konsumentförpackningar som då förbehandlas genom krossning och separeras från sitt innehåll.

Tjänster kopplade till Livsmedelsavfall:

I första hand ska livsmedel lämnas separerade från förpackningar. Det finns dock möjlighet att lämna livsmedel i konsumentförpackningar. Dessa förbehandlas genom krossning och separeras från sitt innehåll. De separerade förpackningarna förs till energiutvinning medan livsmedelsfraktionen, det vill säga innehållet i förpackningarna, behandlas biologiskt för att framställa både biogas och biogödsel. 

Animaliska biprodukter

Vi tar endast emot animaliska biprodukter inom Kategori 3. För information om livsmedelsavfall och animaliska biprodukter, läs mer på Jordbruksverkets hemsida. Där kan du också hitta det handelsdokument som ska medfölja.

Kontakta oss!

Kontakta någon av våra säljare som säkerställer kvalitet och mottagningsmöjlighet. När detta är gjort kan ert före detta livsmedelsavfall levereras till vår biogasanläggning som ligger på Gryta avfallsstation i Västerås.

På Avfallsstationen:

Vanliga frågor

Dokument och länkar