Kundservice stängt 2 juni
Kundservice stängt den 2 juni klockan 12-16
Kundservice stänger kl. 15 idag

Prislista

Här hittar du tonpriser på de vanligaste avfallsslagen. Om du undrar över ett avfallsslag som du inte hittar i listan, hör gärna av dig till oss.

Du ser de olika priserna genom att fälla ut den produktgrupp du är intresserad av. Om du saknar något pris eller behöver annan hjälp med ditt avfall. Hör gärna av dig på marknad@vafabmiljo.se

Asbest
2020 kr/ton

Gips 
1485 kr/ton

Asfalt (PAH-fri)
130 kr/ton

Tegel
150 kr/ton

Betong (över 500 mm)
270 kr/ton

Blålera
880 kr/ton

Brandrester
2160kr/ton

Fönsterglas & -ramar
1370 kr/ton

Brännbart, fint
1320 kr/ton

Brännbart, grovt
1650 kr/ton

Osorterat
1850 kr/ton

Sammansatt material, sortering, brännbart, deponi
2090 kr/ton

Inert avfall
470 kr/ton

Sten
470 kr/ton

Trä
350 kr/ton

Stubbar, rötter (över 300 mm i diameter)
670 kr/ton

Schakt, ren med sten (under 300 mm)
95 kr/ton

Schakt, vegetationsavtäckning (under 300 mm)
120 kr/ton

Tryckimpregnerat
2500 kr/ton

Till deponi
1675 kr/ton

Fint
1320 kr/ton

Grovt
1650 kr/ton

Osorterat
1850 kr/ton

Sammansatt
2090 kr/ton

Evenemangsavfall
2120 kr/ton

Papperskorgsavfall
1220 kr/ton

Utan förpackning
425 kr/ton

Pall/gallerbur
1150 kr/ton

Pumpbart
275 kr/ton

Container/box
695 kr/ton

Komprimator
695 kr/ton

Ris och grenar
150 kr/ton

Sand, sopsand
95 kr/ton

Sortering
885 kr/ton

Komposterbart
350 kr/ton

Stubbar, rötter (över 300 mm i diameter)
675 kr/ton

Fettavskiljarslam
760 kr/ton

Slam avvattnat
510 kr/ton

Sand, organiskt
465 kr/ton

Stalldynga
350 kr/ton

Specialavfall för destruktion
1425 kr/ton

Planglas
980 kr/ton

Vanliga frågor