Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Prislista

Här hittar du tonpriser på de vanligaste avfallsslagen. Om du undrar över ett avfallsslag som du inte hittar i listan, hör gärna av dig till oss.

Du ser de olika priserna genom att fälla ut den produktgrupp du är intresserad av. Observera att de priser som visas är exklusive moms. Om du saknar något pris eller behöver annan hjälp med ditt avfall. Hör gärna av dig på marknad@vafabmiljo.se

Asbest
2 012 kr/ton

Gips 
1 935 kr/ton

Asfalt (PAH-fri)
190 kr/ton

Tegel
180 kr/ton

Betong (över 500 mm)
310 kr/ton

Blålera
1485 kr/ton

Brandrester
2315kr/ton

Fönsterglas & -ramar
1450 kr/ton

Brännbart, fint
1360 kr/ton

Brännbart, grovt
1700 kr/ton

Osorterat
1 935 kr/ton

Sammansatt material, sortering, brännbart, deponi
2 150 kr/ton

Inert avfall
540 kr/ton

Sten
940 kr/ton

Trä
350 kr/ton

Stubbar, rötter (över 300 mm i diameter)
690 kr/ton

Schakt, ren med sten (under 300 mm)
190 kr/ton

Schakt, vegetationsavtäckning (under 300 mm)
540 kr/ton

Tryckimpregnerat
2500 kr/ton

Till deponi
1675 kr/ton

Fint
1360 kr/ton

Grovt
1700 kr/ton

Osorterat
1935 kr/ton

Sammansatt
2150 kr/ton

Evenemangsavfall
2185 kr/ton

Papperskorgsavfall
1260 kr/ton

Utan förpackning
425 kr/ton

Pall/gallerbur
1150 kr/ton

Pumpbart
275 kr/ton

Container/box
695 kr/ton

Komprimator
695 kr/ton

Ris och grenar
150 kr/ton

Sand, sopsand
190 kr/ton

Sortering
915 kr/ton

Komposterbart
365 kr/ton

Stubbar, rötter (över 300 mm i diameter)
690 kr/ton

Fettavskiljarslam
760 kr/ton

Slam avvattnat
540 kr/ton

Sand, organiskt
495 kr/ton

Stalldynga
370 kr/ton

Specialavfall för destruktion
1700 kr/ton

Planglas
1040 kr/ton

Vanliga frågor