Hämta kommunalt avfall

Kommunalt avfall har ersatt det tidigare begreppet hushållsavfall. Kommunalt avfall är den typ av avfall som liknar det avfall som uppstår i hushåll. Hit räknas alltså restavfall, matavfall, grovavfall, returpapper och farligt avfall.

 

Exempel på kommunalt avfall är köksavfall från lunchsalen, pappershanddukar, matspill från butiker och det blandade skräpet i papperskorgen med mera. Det är vårt ansvar att det kommunala avfallet behandlas och transporteras bort från den fastighet där avfallet finns. På den här sidan kan du beställa eller ändra ditt abonnemang.