Startsidan

Tillsammans med alla tolv medlemskommuner arbetar VafabMiljö
med att ta fram en ny regional avfallsplan, gemensam taxekonstruktion
och gemensamma föreskrifter med syfte att förbättra regionens
avfallshantering. 

Avfallsplanen

Den nya avfallsplanen kommer att vara gemensam för alla tolv medlemskommuner och beräknas vara antagen av respektive kommuns kommunfullmäktige i slutet av 2019. Syftet med planen är sätta mål och åtgärder för att vi tillsammans ska kunna flytta oss uppåt i avfallstrappan.

timeline för händelser under året