Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss, vi finns här för att hjälpa dig och svara på dina frågor.

Har du ett ärende som gäller ditt abonnemang, ha gärna ditt kundnummer till hands så kan vi hjälpa dig snabbare.

För pressrelaterade frågor hittar du samtliga kontaktuppgifter längst ned på sidan under rubriken ”Press och media”. Länk till Press och media.

Kundservice

Kontakta oss
Ring oss vardagar mellan kl. 08.00-16:00
Kontakta oss
Kontakta via formulär
Öppna formulär

Journummer

Kontakta oss
Biogasanläggning (vid akuta fel på tankstation som innebär fara för människor, miljö eller utrustning)
Kontakta oss
Slamtömning kväll/helg i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Köping, Arboga, Kungsör (Ohlssons), medför extra kostnad
Kontakta oss
Slamtömning kväll/helg i Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg (Renall), medför extra kostnad
Kontakta oss
Slamtömning kväll/helg i Sala (Renall), medför extra kostnad
Kontakta oss
Slamtömning kväll/helg i Enköping (Swoosh, 2024), medför extra kostnad

Postadress, besöksadress och leveransadress

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, gäller i hela EU och ska stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Vi har samlat all information om hur vi behandlar personuppgifter på en separat sida.

Länk till sidan om Personuppgiftshantering.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgfiter kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt på dso@vafabmiljo.se.

Myndighetsfrågor och ärenden

Har du frågor eller ärenden som rör annat än ditt abonnemang eller avtal med oss skickar du dem på e-postadressen info@vafabmiljo.se. Det kan vara allmänna frågor om vår organisation, upphandlingar, begäran om handlingar, remisser eller myndighetsbeslut som vi ska ta del av.

Visselblåsarfunktion

Om du har fått kännedom om att det förekommer korruption, oegentligheter eller allvarliga missförhållanden i våra verksamheter kan du använda dig av vår visselblåsarfunktion.

Med visselblåsarfunktionen kan du anonymt anmäla misstanke om att det finns allvarliga missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram och där du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom Vafabmiljö.

Det kan exempelvis vara misstanke om:

  • Mutor och korruption
  • Bedrägerier
  • Intressekonflikter
  • Otillbörliga konkurrensbeteenden
  • Otillåten hantering av insiderinformation
  • Stöld och förskingring
  • Trakasserier
  • Brott mot mänskliga rättigheter
  • ​​​​​​​Miljöbrott

Vafabmiljös ordinarie rutin är att medarbetare anmäler misstanke om allvarliga oegentligheter till närmaste chef.​​​ Om det av någon anledning inte är möjligt eller lämpligt att ta upp ärendet med närmaste chef finns möjligheten att meddela synpunkter till chefens chef, facklig företrädare eller HR.

Du kan göra din anmälan via tre olika vägar. Via ett digitalt formulär på webben, telefon under kontorstid och postalt med brev. Nedan ser du tillvägagångsätten.

Gör en anmälan via webben.
På Västerås stads webbplats finns en webbaserad visselblåsarkanal, där du kan lämna din anmälan digitalt och anonymt.
Länk till Västerås stads visselblåsarkanal.

Gör en anmälan via telefon.
Du kan göra en anmälan genom att ringa företaget Interaktiv säkerhet på telefonnummer 0770-455 594. De har telefontider mellan kl. 9-17 på vardagar. 

Anmälan via brev.
Du kan även skicka din anmälan via brev till: Interaktiv Säkerhet ”VafabMiljö”, Norrgatan 10, 432 41 Varberg