Sophämtning

Vi tömmer alltid det gröna och det bruna kärlet samtidigt, men i separata fack i sopbilen. Restavfallet i det gröna kärlet energiutvinns och blir till fjärrvärme. Medan matavfallet, som läggs i det bruna kärlet, blir till biogas (som våra sopbilar kör på) och biogödsel i vår biogasanläggning i Västerås.

I vår region, som består av Enköping och Heby kommun samt Västmanlands län, hämtas avfallet från villaområden oftast av sidlastare och avfallet från områden med flerfamiljshus av baklastare. Beroende på vilken sopbil som tömmer dina kärl behöver kärlen vändas antingen mot eller ifrån vägen, läs mer om hur du ska ställa dina kärl längre ned på sidan.  

Riktlinjer för villaägare

För dig som villaägare har vi ett par riktlinjer för hur kärlen ska stå för att underlätta tömningen. Läs också vad som gäller vid tömning av sidlastare respektive baklastare längre ned på sidan.

 

  • Ställ ut kärlen senast kl. 06.00 på tömningsdagen, för att våra chaufförer ska få med sig ditt avfall.
  • Ställ kärlen på en plan yta med en halvmeters utrymme runtom och sinsemellan.
  • Låt kärlen stå kvar tills de blir tömda. Ibland händer det något oförutsett och tömningen kan bli försenad. Om du undrar varför vi inte har tömt kan du läsa under Driftinformation eller kontakta oss direkt.
  • I artikeln ”Så tar du hand om dina kärl” kan du läsa mer om vad du kan göra vinter- respektive sommartid för att hålla kärlen rena och fräscha, samt underlätta tömningen.

Se till att det är framkomligt vid tömning

På en mötesfri väg ska vägbredden vara 3,5 meter. Vid körning i båda riktningarna ska vägbredden vara 5,5 meter samt en fri höjd på 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte påverka vägbredden eller den fria höjden.

Tömning med sidlastare

Så här ska dina kärl stå när de hämtas av sidlastare:

  • Ställ kärlen på en plan yta med en halvmeters utrymme runtom och sinsemellan kärlen.
  • Se till att det är fritt utrymme ovanför kärlen, minst 4 meter.
  • Ställ kärlen med hjulen vända bort från vägen.
En sidlastare tömmer kärl En sidlastare tömmer kärl
En sidlastare tömmer kärl.

Tömning med baklastare

Så här ska dina kärl stå när de hämtas av baklastare:

  • Ställ kärlen på en plan yta med en halvmeters utrymme runtom och sinsemellan kärlen.
  • Ställ hjulen på kärlet vända ut mot vägen, se bild nedan.
Baklastande sopbil och medarbetare Baklastande sopbil och medarbetare
Så här ser det ut när en baklastare tömmer kärl.

Vanliga frågor

Dokument och länkar