Sommarhämtningen upphör v.38-39

Sophämtning

Vi tar hand om ditt mat- och restavfall på ett sätt som är bra för både dig och miljön. Sophämtningen är en viktig del i vår verksamhet och för att få den att fungera så bra som möjligt behöver vi alla hjälpas åt. Tillsammans hjälps vi åt att skapa ett hållbart samhälle. Här kan du läsa om hur sophämtningen går till i Enköping och Heby kommun samt i Västmanlands län.

I vår region hämtas dina sopor för det mesta med sidlastare i villaområden och med baklastare i områden med flerfamiljshus. Vi tömmer alltid det gröna och det bruna kärlet samtidigt, men i separata fack i sopbilen. Restavfallet i det gröna kärlet energiutvinns och blir till fjärrvärme. Matavfallet i det bruna kärlet blir till biogas och driver bland annat VLs (Västmanlands Lokaltrafiks) bussar och våra sopbilar, men det blir också till gödsel som läggs på åkermark.

Hur ska kärlen stå?

För dig som villaägare finns det några riktlinjer för hur kärlen ska stå. Det är för att vi ska kunna hämta soporna på ett smidigt och bra sätt. 

  • För att våra chaufförer ska få med sig ditt avfall är det viktigt att du ställer ut kärlen senast klockan 06.00 på tömningsdagen.
  • Kärlen behöver stå på en plan yta med en halvmeter utrymme runtom och mellan varandra.
  • Om ditt avfall hämtas av sidlastare (som i de allra flesta fall när det gäller villor) behöver det även vara fritt utrymme uppåt, åtminstone fyra meter, så att inte kärlet slår i.
  • När kärlet hämtas av sidlastare ska hjulen på kärlet vara vända bort från vägen.
  • Om ditt avfall hämtas med baklastare ska hjulen på kärlet istället vara vända ut mot vägen.

Så här ska dina kärl stå när de hämtas av sidlastare:

Så här ska dina kärl stå när de hämtas av baklastare:

Vanliga frågor

Dokument och länkar