Vår historia

Vafabmiljö har en minst sagt spännande historia, om vi får säga det själva. Den inleds med soptippar och renhållning, och utvecklas till att handla alltmer om att förvandla avfall till resurser för hela samhället. Häng med på en tidsresa!

Avfallshistorien går långt tillbaka i tiden. Medan jägarna och samlarna flyttar ifrån sitt avfall, blir renhållning allt viktigare när fler och fler människor flyttar in till städerna under medeltiden. Till en början kastas avfallet ut genom fönstren rakt ner på gatan, vilket du säkert hört skrönor om, men med tiden skapas ett system för att transportera bort avfallet från stadskärnorna. En bit in på 1900-talet sker det fortfarande med häst och vagn.

1983 bildas Vafab, Västmanlands Avfallsaktiebolag, av alla kommuner i Västmanland utom Kungsör, Arboga och Köping. Vafabs huvuduppdrag är renhållning men på den här tiden har vi bytt hästarna mot sopbilar. Vi tar också över ansvaret för både den gamla deponin på Lugna Gatan i Västerås, och den nyare på Gryta avfallsstation. Här på Gryta ligger vårt driftkontor än idag.

Sedan sker en ganska snabb utveckling! Under 1990-talet byggs de första återbruken, med syfte att samla in material för återvinning och ta emot farligt avfall – sådant som är en självklarhet för oss idag. Vi är också tidiga med att samla in matavfall i bruna påsar. För oss går startskottet redan 1995, medan lagen om att samla in matavfall träder i kraft först 2023. I början komposteras matavfallet och blir till jord. Sedan 2005 körs det till vår biogasanläggning där två cirkulära produkter utvinns: biogödsel och biogas. Idag är vi med och producerar fordonsgas motsvarande cirka 7,4 miljoner liter bensin varje år.

De senaste åren har vi inte bara fått ett utökat uppdrag, vi har också växt geografiskt. Idag är vi ett av Sveriges största kommunalförbund. Arbetet med att ta över ansvaret för all hantering av hushållsavfall från våra 12 medlemskommuner inleddes 1 januari 2015. Under året anslöt sig Heby, Västerås, Enköping och Skinnskatteberg. 2016 tillkom Hallstahammar och Sala. Och 2017 anslöt sig Surahammar, Fagersta, Norberg, Kungsör, Arboga och Köping till förbundet. Tanken är att vi tillsammans genom samverkan och samarbete ska kunna skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering i vår region.

Sedan 2020 har förbundet gemensamma taxor och en gemensam avfallsplan som tar sikte på 2030. Målet är att minska avfallet, öka återanvändningen och återvinningen, och minska det avfall som går till deponi. Vi tror att vi kan åstadkomma mer tillsammans, än vad varje kommun kan göra enskilt i precis samma frågor.

Vill du veta mer om oss? Hör av dig!