Nu hämtar vi ditt matavfall gratis

Från och med 1 januari 2024 tar vi bort avgiften för att hämta matavfall. Det sker samtidigt som det blir obligatoriskt för både hushåll och företag att separera sitt matavfall från restavfallet. Tanken är att göra det enklare för alla att ta hand om sitt matavfall utan att behöva betala för det. För de allra flesta av våra kunder innebär förändringen ingen skillnad när det kommer till avgiften.

Avgiften för hämtning av restavfall förändras så att det som är mest kostsamt och sämst för miljön kostar mer. Det är en önskvärd miljöstyrning då restavfallet är dyrt att behandla, eftersom 100 procent av det insamlade restavfallet går till förbränning. Vi vill med höjningen uppmuntra fler att sortera ut sitt matavfall och sina förpackningar så att mängderna restavfall minskar – allt i enlighet med avfallsplanens mål.

Villahushåll

Om du exempelvis bor i villa och redan idag sorterar ut ditt matavfall i brunt kärl sker ingen förändring. Har du hemkompost kommer din årsavgift att öka något.

Vad kan du göra för att minska dina kostnader?

  • Minska kärlstorlek.
  • Dela kärl med en granne, om du redan idag har små mängder avfall. 
  • Byta till abonnemang med kärl för utsortering av matavfall, om du har abonnemang osorterat.

Här kan du välja abonnemang

Flerbostadshus och verksamheter

För flerbostadshus och verksamheter är det svårt att ge ett generellt svar, då både storlek och antalet behållare för restavfall påverkar avgiften. Ju större mängder restavfall du har, desto dyrare blir det. Det gör det också möjligt att påverka dina egna kostnader, om du minskar mängden restavfall. Därför kan det vara bra om du ser över din avfallshantering.

Utsortering av matavfall blir obligatoriskt

Sorterar du ut matavfall idag? Det blir obligatoriskt vid årsskiftet – och matavfallsinsamlingen blir samtidigt avgiftsfri. Läs mer: Vid årsskiftet blir det krav på att sortera ut ditt bioavfall (matavfall).

 

Grundavgifter lämnas oförändrade

tabell tabell

FAQ - Vanliga frågor

Vanligaste abonnemanget för:

Villakunder

tabell tabell

Sommarabonnemang

tabell sommarabonnemang tabell sommarabonnemang

Villor med hemkompost

tabell tabell

Sommarabonnemang med hemkompost

Flerbostadshus med rest- och matavfall i kärl 2024

tabell tabell

Flerbostadshus med rest- och matavfall i kärl 2023

tabell tabell

Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter med bottentömmande behållare 2024

tabell tabell

Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter med bottentömmande behållare 2023

tabell tabell
Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.