Slam, latrin, fett och fosfor – nya entreprenörer 2024

Som vi tidigare informerat om får insamlingen av slam nya entreprenörer från och med 1 januari 2024. Det är viktigt att allmänheten vet om att vi byter entreprenörer. Initialt ska det inte påverka kunderna annat än med nya logotyper på fordonen.

Samtidigt som våra nya entreprenörer tar över kommer även körschemat läggas om. Samtliga hushåll inom ett och samma område kommer att få sina tömningar gjorda vid samma tidpunkt. Det innebär att några av våra befintliga kunder kommer få nya tömningsdagar. Inför varje tömning skickar vi ut ett aviseringsbrev som meddelar att nu är det snart dags för tömning. Har du frågor om din tömning kan du kontakta vår kundservice på 021-39 35 00 eller kundservice@vafabmiljo.se.

Läs hela nyheten om våra nya entreprenörer här:

Länk till nyheten ”Slam, latrin, fett och fosfor – nya entreprenörer inom kort”

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.