Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta

Afrikansk svinpest har påvisats i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige.

Om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Afrikansk svinpest smittar inte till människa. Den kan vara mycket kostsam att bekämpa.

Så håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur

Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige.

Vad allmänheten kan göra

  • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
  • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Läs mer

Håll dig uppdaterad om läget på Länsstyrelsens och Jordbruksverkets webbplatser.

Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta – Länsstyrelsen.se

Om afrikansk svinpest – Jordbruksverkets.se

 

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.