Vid årsskiftet blir det krav på att sortera ut ditt bioavfall (matavfall)

Den 1 januari 2024 gäller nya krav på utsortering samt enskild insamling av bioavfall (mat- och trädgårdsavfall) från både hushåll och verksamheter. De nya bestämmelserna om bioavfall ersätter tidigare krav på insamling av matavfall. Regeringen har nyligen godkänt ändringar i avfallsförordningen för att kunna genomföra detta i Sverige.

Person lägger en brun matavfallspåse i en brun tunna Person lägger en brun matavfallspåse i en brun tunna

Uppdatering 2023-10-20: Det nya kraven innebär att det från och med nu inte kommer att godkännas nya abonnemang med vare sig matavfallskvarn eller abonnemanget ”Osorterat”.

Naturvårdsverket skriver följande om de nya bestämmelserna: Kraven är kopplade till införandet av avfallsdirektivets (2008/98/EG) artikel 22 om bioavfall och innebär att EU:s medlemsstater ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall (naturvardsverket.se).

Enligt de nya reglerna, som träder i kraft vid årsskiftet, måste kommuner samla in matavfall och trädgårdsavfall separat från både hushåll och verksamheter. Det betyder att matavfall och trädgårdsavfall inte får blandas med andra typer av avfall.

  • Matavfall (biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall, inklusive ätlig olja och flytande fett).
  • Park- och trädgårdsavfall som innehåller växter som anses vara invasiva enligt EU-listan.
  • Annat park- och trädgårdsavfall.

Så påverkar de nya kraven dig som kund till Vafabmiljö

För dig som är kund hos Vafabmiljö kommer detta inte att vara ett problem eftersom de flesta redan sorterar ut matavfall. Om du idag har ett abonnemang som kallas ”Osorterat” kommer det att tas bort vid årsskiftet. Du kommer då att få två alternativ: antingen använda en särskild behållare för matavfall eller kompostera matavfallet hemma. Under hösten kommer vi att ge dig mer information om hur du kan göra ditt val.

 


Har du frågor och vill läsa mer?

Har du frågor eller funderingar om förändringen kan du kontakta vår kundservice, på kundservice@vafabmiljo.se eller 021-39 35 00.

Läs mer om det nya EU-direktivet på Naturvårdsverket.se eller Avfallsverige.se:

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.