Förstå din faktura

Här får du hjälp att förstå begrepp och att hitta information på din faktura.

Din faktura för renhållningsavgifter är uppdelad i en fast och en rörlig del. 

Den fasta avgiften, grundavgiften, gäller alla hushåll. Den ska täcka kostnader för bland annat återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall, verksamhetsutveckling, administration och information. Den fasta avgiften debiteras även vid uppehåll i hämtning eller beviljad befrielse från hämtning av hushållsavfall.

Den rörliga avgiften kan du själv påverka genom att välja olika abonnemang, kärlstorlek och i vissa fall hämtningsintervall.

Exempelfaktura

Vanliga fakturafrågor