Reduktionsfiske av Mungasjön

Vafabmiljö har för andra året i rad samarbetat med Sagåns Vattenråd samt Mälarens Vattenvårdsförbund för att kunna utföra reduktionsfiske i Mungasjön. Mungasjön, som ligger norr om Västerås, är kraftigt internbelastad och ett verktyg för att bromsa konsekvenserna av det är reduktionsfiske.

Person skyfflar död fisk i båt Person skyfflar död fisk i båt

Reduktionsfiske är en metod som används för att återställa den ekologiska balansen i sjöar samt ett verktyg att direkt avlägsna relativt stora mängder fosfor. Reduktionsfisket innebär att man tar upp en stor mängd fisk ur vattnet för att minska antalet vitfiskar och därmed öka den relativa mängden rovfisk. Med ett ökat rovfiskbestånd kan mängden vitfisk hållas nere. Vitfisken äter mycket djurplankton som leder till att planktonalger gynnas. Bland vitfiskarna hittar man även bottenlevande arter som bidrar negativt till en förgrumling av vattnet.

Läs om förra årets reduktionsfiske i vår Miljöblogg.

Länk till artikeln från 26 september, 2022: Reduktionsfiske kan rädda Mungasjön

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.