Det här är Vafabmiljö

Vafabmiljö är ett kommunalförbund som ser till att närmare 340 000 invånare och 10 000 företag i Västmanland, Enköping och Heby kan vara med och rädda världen lite varje dag. Det gör vi bland annat med hjälp av 18 återbruk, fem avfallsstationer och en biogasanläggning. Vi letar hela tiden nya sätt att göra vår region, vårt samhälle och vår värld lite bättre och lite mer hållbar. När vi är som allra bäst har du väldigt lätt att göra rätt.

De flesta märker oss nästan inte, men vi finns där ändå: Den bruna matavfallspåsen som finns hemma när du skrapar av resterna från din tallrik. När vi hämtar avfallet från alla hushåll. Biogasen som görs av avfallet och blir bränsle i bussen du tar eller bilen du tankar. Eller återbruket som är öppet när du rensar eller vårstädar.

Vi finns här nära dig och vi visar gärna vägen in i framtiden. Vi finns för dig som står på barrikaderna i klimat- och miljöfrågor. För dig som bara vill att allt ska funka. För dig som tar beslut om vardagen och framtiden. Och vi finns även för den som inte orkar bry sig.

Ibland behöver vi utmana och gå mot strömmen – för miljöns och för allas bästa. Då kanske vi även gör det svårare att göra fel, till exempel på återbruket. Det ingår i vårt ansvar att förändra beteenden som tar alla invånare uppåt  i avfallstrappan. För att minska avfallet måste återanvändningen och återvinningen öka. Och det som fortfarande måste deponeras måste hanteras ännu smartare.

Du kan lita på att vi hela tiden letar efter nya sätt och nya samarbeten för att göra vår region, vårt samhälle och vår värld lite bättre och lite mer hållbar.

För i slutändan handlar det inte om våra arton återbruk, fem avfallsstationer eller vår biogasanläggning. Det handlar om att hjälpa dig och alla invånare och företag. Så att fler kan vara med och rädda världen lite varje dag.

Vår vision

”Tillsammans skapar vi det hållbara samhället”

Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra stor skillnad. I samarbete med våra medlemskommuner, kunder, entreprenörer och andra aktörer hittar vi framtidens lösningar, förändrar beteenden och tar oss uppåt i avfallstrappan samtidigt som vi främjar cirkulär ekonomi. Vi samarbetar för en bättre värld, för ett hållbart samhälle.

Vår verksamhetsidé

På uppdrag av våra medlemskommuner tillhandahåller och utvecklar vi avfallstjänster för alla som bor och verkar i Vafabmiljöregionen. Tillsammans med våra kunder och andra aktörer arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle.

Vårt kundlöfte

”Tillsammans räddar vi världen lite varje dag”

Person skjuter ett sopkärl mot en sopbil Person skjuter ett sopkärl mot en sopbil

Vad är ett kommunalförbund?

Ett kommunalförbund är en form av samverkan för kommuner. Genom att ingå i ett kommunalförbund överlämnar kommunen hantering av specificerade kommunala angelägenheter. Det innebär att ansvaret är överlämnat och kommunalförbundet har tagit över kommunens roll för den specifika frågan. I vårt fall är det avfallshanteringen som är överlämnad. Specifikt vilken del av avfallshanteringen som är överlämnat från vilken kommun regleras genom beslut av kommunfullmäktige i våra medlemskommuner. Kommunerna beslutar också om övergripande frågor som till exempel avfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan.

Läs mer i Vafabmiljös förbundsordning (pdf)