Risk för förseningar på grund av snö och halka

Latrintömning

Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden, vecka 18-39, beroende på vilket abonnemang du valt. Övrig tid under året kan hämtning beställas genom budning.

Ställ ut latrinkärlet senast kl. 06.00 måndag morgon under din hämtningsvecka. Latrinet hämtas inte en särskild dag, utan kan hämtas under hela den veckan. Du kan också beställa budning året runt.

Har du en fråga, vill göra ändringar i ditt abonnemang eller beställa budning, kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Vanliga frågor

Dokument och länkar