Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Afrikansk svinpest – det här gör Vafabmiljö

Vafabmiljös krisledningsstab är aktiverad sedan i fredags med anledning av den afrikanska svinpesten. Vi samverkar med Jordbruksverket och följer deras rekommendationer samt håller oss löpande uppdaterade om läget. Här beskriver vi de direktiv vi har fått från Jordbruksverket samt de åtgärder vi behöver vidta i vår verksamhet för att minska smittspridning.

Återbruket i Fagersta stängt

Den 11 september stängde vi återbruket på Sänkmossen i Fagersta. Skälet var att minska smittspridningen samt säkerställa att insamling av hushållsavfall kan ske på ett säkert sätt, eftersom återbruket angränsar till avfallsanläggningen.

Fordon från avfallsstationen desinficeras

Genom att stänga återbruket på Sänkmossen för allmänheten kan Vafabmiljö klara av att rengöra de fordon, främst sopbilar, som lämnar Sänkmossen. Däck och hjulhus ska rengöras och desinficeras innan de lämnar området.

Utökade öppettider på återbruket i Norberg

Vi har utökat öppettiderna på återbruket i Norberg för att kunna ta emot Fagerstaborna. Nu är det öppet varje dag. Här ser du öppettiderna: Öppettider återbruket i Norberg

Vi följer Jordbruksverkets vägledning för våra transporter

Vi har varit i kontakt med Jordbruksverket för att få vägledning och beskrivning kring hur vi kör i och utanför den smittade samt även när vi korsar zonen. Jordbruksverket bedömer att våra transporter inte utför någon betydande risk och att vi kan fortsätta med att hämta avfall i och utanför den smittade zonen.

När fordon, främst sopbilar, lämnar Sänkmossens avfallsstation i Fagersta, rengör vi och desinficerar däck och hjulhus innan de lämnar området.

Informationsmöte för boende i Fagersta med anledning av utbrottet

Den 11 september bjöd jordbruksverket in boende i Fagersta kommun till en informationsträff med anledning av utbrottet. Mötet anordnades tillsammans med representanter från Fagersta kommun, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), jägarförbunden och Länsstyrelsen.

Under mötet informerade man om läget, berättade varför restriktionszonen är lagd och hur strategin för arbetet ser ut. Mötes avslutades med en frågestund för allmänheten. Eva Favaro och Henrik Bengtsson, båda avdelningschefer- på Vafabmiljö var med på mötet och informerade om de åtgärder som genomförs i samarbete med Jordbruksverket.

Se informationsmötet här:

Informationsmöte (mediaflow.com)

Informationsmöte i Norberg 

Tisdagen den 12 september bjöd Jordbruksverket in boende till ett informationsmöte i Norbergs kommun. Eva Favaro, enhetschef på Vafabmiljö deltog på mötet och informerade om de åtgärder vi har vidtagit.

Informationsmöte för boende i Norberg med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest – Norbergs kommun

Läs mer:

Driftinformation – Vafabmiljö Kommunalförbund (vafabmiljo.se)

Afrikansk svinpest – Jordbruksverket.se

Afrikansk svinpest | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

Afrikansk svinpest (fagersta.se)

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.