Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Nya regler gällande förpackningsavfall

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet senast den 1 januari 2027. Samma insamling ska också finnas på större populära platser utomhus. Kommunerna tar över ansvaret från producentorganisationerna från och med 1 januari 2024.

Alldeles för många förpackningar som skulle kunna återvinnas, särskilt plastförpackningar, hamnar i soppåsen och bränns upp. Det är dåligt, för människor och klimatet. När vi erbjuds insamling nära vår bostad sorterar vi mycket bättre, det är bevisat. Svenskarna vill återvinna.

Förändringen ligger helt i linje med Vafabmiljös Avfallsplan 2020-2030, där målområde 3 handlar just om att öka utsorteringen av återvinningsbara fraktioner från hushållsavfallet. Här kan du läsa Avfallsplanen i sin helhet.

Så rustar vi för förpackningsansvaret

Just nu arbetar en projektgrupp på Vafabmiljö med att planera och starta upp de aktiviteter vi behöver genomföra för att kunna överta insamlingsansvaret den 1 januari 2024 och bygga ut förpackningsinsamling till samtliga hushåll i regionen senast 1 januari 2027.  

Vi räknar med att vara klara med planeringsarbetet under våren . Då kommer vi också att kunna berätta mer om hur införandet av förpackningsinsamlingen ska gå till i hela Vafabmiljö-regionen.  

Det finns en rad olika insamlingssystem som alla har sina fördelar och nackdelar. Hur själva insamlingssystemet kommer se ut i vår region är inte klart ännu. De hushåll som redan idag har insamling av förpackningar på samma ställe som de slänger mat- och restavfall, till exempel i en Miljöbod, kommer det märka någon större skillnad. Förändringen blir i vem som ansvarar för hämtningen och att producenterna ska ge en ersättning för detta

Har du frågor?

Fyll i frågeformuläret så kommer du direkt till vår frågelåda dedikerad till projektet. För frågor som rör enskilda hämtställen kontaktar du oss istället på kundservice@vafabmiljo.se.

Information från Regering, Riksdag och Avfall Sverige med flera

Vanliga frågor