Nya regler gällande förpackningsavfall

Äntligen! Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast-, papper-, glas- och metallförpackningar i närheten av hemmet senast den 1 januari 2027. Samma insamling ska också finnas på större populära platser utomhus. Kommunerna tar över ansvaret från producentorganisationerna från och med 1 januari 2024.

Alldeles för många förpackningar som skulle kunna återvinnas, särskilt plastförpackningar, hamnar i soppåsen och bränns upp. Det är dåligt, för människor och klimatet. När vi erbjuds insamling nära vår bostad sorterar vi mycket bättre, det är bevisat. Svenskarna vill återvinna.

Förändringen ligger helt i linje med Vafabmiljös Avfallsplan 2020-2030, där målområde 3 handlar just om att öka utsorteringen av återvinningsbara fraktioner från hushållsavfallet.

Här kan du läsa Avfallsplanen i sin helhet.

Så rustar vi för Närsorterat

Just nu arbetar vi med att planera och starta upp de aktiviteter vi behöver genomföra för att kunna överta och bygga ut Närsorterat till samtliga hushåll i regionen senast 1 januari 2027.  

Det finns en rad olika insamlingssystem som alla har sina fördelar och nackdelar. Hur själva insamlingssystemet kommer se ut i vår region är inte klart ännu. De hushåll som redan idag har insamling av förpackningar på samma ställe som de slänger mat- och restavfall, till exempel i en miljöbod, kommer inte att märka någon större skillnad. Förändringen blir i vem som ansvarar för hämtningen och att producenterna ska ge en ersättning för detta

Vad är Närsorterat?

Från och med 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sitt avfall nära sin bostad, så kallad fastighetsnära insamling. Detta gäller både för boende i villor och lägenheter.

Att det blir närmare sänker tröskeln för att sortera – det blir lättare att göra rätt. Erfarenheten visar att fler förpackningar sorteras ut och kan materialåtervinnas i stället för att hamna i restavfallet. Som en extra vinst minskar också nedskräpningen. Win-win-win!

För att göra sortering ännu enklare har ett nytt system med skyltar för olika typer av avfall introducerats i Sverige, ja faktiskt i hela Norden. Symbolerna som exempelvis används på sopkärl, återvinningsstationer och återbruk är desamma som på många förpackningar. Detta gör det tydligt hur varje förpackning ska sorteras.

Vilka förpackningar ingår i Närsorterat?

Papper-, plast- och metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas. Och så mat- och restavfall sedan tidigare. 

Har du frågor?

Fyll i frågeformuläret så kommer du direkt till vår frågelåda dedikerad till projektet. För frågor som rör enskilda hämtställen kontaktar du oss istället på kundservice@vafabmiljo.se.

Information från Regering, Riksdag och Avfall Sverige med flera

Vanliga frågor